Akcelerator AIM - pojawi się 6 rozwiązań dla inteligentnych miast

chmura, oprogramowanie, NX CAx, Industy 4.0, © CAMdivision Sp. z o.o.

Udostępnij:

Madkom oraz Edge One Solutions obejmą udziały i dokapitalizują Akcelerator Inteligentnych Miast. AIM ma zadanie tworzyć centrum akceleracyjne, którego głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych oraz gospodarczych przez wykorzystanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych.

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie unijne z dnia 19 stycznia 2018 r. oraz umową o powierzenie grantu w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zawartą w dniu 31 sierpnia 2018 r. przez AIM z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.Madkom i Edge One Solutions dokapitalizują AIM kwotą 300 tys. zł w zamian za 78% udziałów w spółce. Dodatkowo obie spółki udzielą AIM do 2.5 mln złotych pożyczki, aby zapewnić wkład własny konieczny do realizacji umowy z NCBR.

Madkom upatruje w tej inwestycji możliwość wykorzystania swojego unikatowego know-how z sektora publicznego w celu akceleracji projektów, które będą powstawać w AIM. Z kolei Edge One Solutions skutecznie realizuje już bliźniaczy projekt - pod nazwą EduLAB - w ramach tego samego działania POPC. Dzięki temu, spółka wnosi do projektu praktyczne doświadczenia oraz know-how inwestycyjne.

Połączenie kompetencji Madkom i Edge One Solutions pozwoli uzyskać synergię zapewniającą sprawne wytworzenie w ramach akceleratora AIM nie mniej niż 6 rozwiązań smart city zaawansowanych do stopnia MVP.Aby transakcja doszła do skutku, Madkom i Edge One Solutions muszą uzyskać zgody nadzorcy sądowego InArgo (obecny właściciel AIM, który znajduje się w upadłości), jej rady nadzorczej oraz NCBR, który jest grantodawcą i zastrzegł sobie taki warunek w umowie z AIM.

Źródło: Madkom

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również