Automatyzacja bezpieczeństwa

© Red Hat

Udostępnij:

O tym co nas czeka w tym roku mówi Mary Turner, director, management business unit evangelism w firmie Red Hat.

Rok 2019 będzie rewolucyjny w zakresie automatyzacji bezpieczeństwa. Obecnie rozwiązania dotyczące cyfrowego bezpieczeństwa to zwykle produkty jednowymiarowe, wyspecjalizowane, często nieoferujące kompatybilności między sobą. Przewidujemy, że w roku 2019 wiele organizacji zacznie korzystać ze zdolności związanych z automatyzacją celem połączenia tych niejako rozbieżnych rozwiązań, aby uzyskać ujednolicone i spójne podejście do bezpieczeństwa IT.Automatyzacja sieci będzie w dalszym ciągu się upowszechniać. W minionym roku mogliśmy być świadkami początków tego procesu. W nadchodzących miesiącach możemy jednak spodziewać się potencjalnie masowego wzrostu liczby wdrożeń rozwiązań IoT, co w konsekwencji sprawi, że automatyzacja stanie się po prostu konieczna. Dzięki niej wiele firm będzie w stanie wykonywać zadania szybciej i z większą dokładnością.

Automatyzacja będzie nadal przekraczać granice i odbywać się w wielu dziedzinach. Kilka lat temu automatyzacja operacji IT wydawała się mieć rewolucyjne znaczenie dla branży. Obecnie możemy obserwować wypychanie automatyzacji na coraz to więcej obszarów, od sieci, poprzez bezpieczeństwo, aż po inne domeny. W 2019 roku firmy będą badać możliwości automatyzacji większej ilości zadań, na wiele różnych sposobów, w wielu domenach.

Przedsiębiorstwa dokonują inwestycji w centra doskonałości związane z automatyzacją, celem skalowania umiejętności i wspierania ich ponownego wykorzystania. Co więcej, zaczynają być dostrzegane korzyści takie jak wydajność i redukcja kosztów, które są możliwe dzięki konsekwentnym i zintegrowanym strategiom automatyzacji. Firmy, o których mowa powyżej, podejmują konkretne kroki w celu identyfikacji i rozszerzenia najlepszych praktyk, co przełoży się na fuzję najlepszych w swojej klasie rozwiązań automatyzacji w formie treści kodu. Treści te będą w powtarzalny sposób wykorzystywane, by spełnić wewnętrzne potrzeby danego podmiotu. Centra doskonałości skupiają się na szkoleniu kadry w zakresie budowania i optymalizacji rozwiązań związanych z automatyzacją, a także tworzenie społeczności zachęcających do integracji i ponownego wykorzystania wypracowanych rozwiązań w ramach organizacji.

Automatyzacja stanie się jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności w obszarze nowych technologii. Administratorzy IT umiejący tworzyć, wdrażać i zarządzać rozwiązaniami do automatyzacji są bardzo pożądani na rynku pracy. Często płaci się im więcej niż innym wykwalifikowanym pracownikom, którzy jednak nie dysponują wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Automatyzacja i kontenery dla hybrydowych rozwiązań chmurowych wspierają możliwość przenoszenia obciążeń roboczych i promują możliwość wyboru. W miarę jak główne publiczne usługi chmurowe skupią się na uzależnieniu od siebie wszelkich aplikacji i obciążeń roboczych, przedsiębiorstwa skierują swoje kroki raczej ku automatyzacji i kontenerom. Technologie te pozwolą utrzymać standardowe środowiska operacyjne, promować przenoszenie danych, a także umożliwią firmom wybór odpowiednich technologii informatycznych dla ich biznesu.Z racji coraz częstszego wykorzystania technologii sztucznej inteligencji (SI), automatyzacja stanie się integralną częścią centrum danych. Aby osiągnąć ten cel, pod SI musi zostać stworzona solidna i elastyczna warstwa automatyzacji. To umożliwi uzyskanie dostępu do różnych rejonów obszaru szerokiego krajobrazu informatycznego przedsiębiorstwa. W 2019 roku pojawi się więcej rozwiązań, w ramach których istniejąca automatyka zostanie połączona z mocnymi rozwiązaniami SI.

Źródło: Red Hat

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również