Dassault Systèmes dla Filharmonii Paryskiej

Filharmonia Paryska © William Beaucardet

Udostępnij:

Firma Dassault Systèmes stworzyła trójwymiarowy model sali koncertowej, aby ocenić środki bezpieczeństwa zastosowane w filharmonii w następstwie ograniczeń związanych z pandemią Covid-19.

Firma Dassault Systèmes pomogła Filharmonii Paryskiej przygotować się do bezpiecznego ponownego otwarcia największej sali koncertowej po zakończeniu ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Aby móc zbadać i zrozumieć cyrkulację powietrza w sali koncertowej, a także ocenić skuteczność powziętych środków ostrożności i ewentualnie zaproponować nowe rozwiązania, posłużono się symulacją.Sala koncertowa „Grande salle Pierre Boulez” może pomieścić 2400 widzów. Miejsca na widowni usytuowane są tak, by otaczały orkiestrę, dzięki czemu goście zanurzeni są w muzyce. Unikalny system wentylacyjny przy każdym z foteli delikatnie doprowadza świeże powietrze, regulując kierunek i szybkość jego przepływu. Na podstawie danych dostarczonych przez Philharmonie de Paris, firma Dassault Systèmes zastosowała własne oprogramowanie do przeprowadzania symulacji w celu przygotowania realistycznego trójwymiarowego modelu sali koncertowej i uwidocznienia ruchu powietrza od najwyżej położonych balkonów do poziomu orkiestry. Dzięki temu można było ocenić wpływ stosowania maseczek ochronnych i przemieszczania się powietrza na ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.

Przeanalizowano wiele scenariuszy koncentracji cząsteczek emitowanych przez zarażoną wirusem osobę siedzącą na widowni. Symulacje brały pod uwagę warianty, w których osoba ta kaszle mając na twarzy maseczkę oraz nie posiadając żadnej osłony twarzy. Wykazano również przenoszenie się cząsteczek na innych słuchaczy koncertu, muzyków i dyrygenta, na podstawie systemu wentylacji dla każdego z foteli oraz różnych kierunków przepływu powietrza w obrębie schodów, miejsc siedzących i podłogi w sali koncertowej. 

Dzięki symulacjom okazało się, że ryzyko propagacji cząsteczek wirusa jest niższe w sytuacji, w której widzowie mają prawidłowo założone maseczki, a wentylacja każdego miejsca została zmniejszona o 50%. Symulacje pokazały, że w sali koncertowej panują warunki podobne do tych, z jakimi mamy do czynienia będąc na świeżym powietrzu, a ryzyko przemieszczania się wirusa z jednej strony na drugą jest znikome. System wentylacji w naturalny sposób obniża ryzyko zarażenia się wirusem, poprzez ograniczanie ruchu powietrza na boki i kierowanie go ku tyłowi względem usytuowania widzów i muzyków.Zrealizowane jednocześnie symulacje przepływu powietrza przy wejściu do sali koncertowej potwierdziły, że obecnie stosowane środki bezpieczeństwa, takie jak noszenie maseczek i zachowanie dystansu, są odpowiednie w tym konkretnym obszarze.

Źródło: Dassault Systèmes

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również