Dofinansowanie z NFOŚiGW poprawi efektywność energetyczną

© pixabay.com

Udostępnij:

Na dziesięć projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w polskim sektorze przedsiębiorstw Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał w ostatnim czasie prawie 30 mln zł wsparcia. Poza korzyściami dla środowiska, ekologiczne inwestycje przyniosą beneficjentom znaczne oszczędności finansowe.Na dziesięć projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w polskim sektorze przedsiębiorstw Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał w ostatnim czasie prawie 30 mln zł wsparcia. Poza korzyściami dla środowiska, ekologiczne inwestycje przyniosą beneficjentom znaczne oszczędności finansowe.

Dofinansowanie pochodzi z I Osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Umowy potwierdzające udzielenie zwrotnej pomocy finansowej podpisał wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz przedstawiciele poszczególnych beneficjentów. Inwestycje poprawiające ekonomikę użytkowania energii (elektrycznej i cieplnej) prowadzą do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a więc pośrednio ograniczają niebezpieczeństwa gwałtownych zmian klimatycznych wywołanych efektem cieplarnianym. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc lepiej gospodarować energią, wykorzystują dorobek naukowców i wdrażają nowe, ekologiczne rozwiązania.
 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
Przedsięwzięcie pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED na parkingach Kraków Airport uzyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 267 703 zł. Inwestycja zakłada wymianę na energooszczędne opraw instalacji oświetlenia zewnętrznego na parkingu terenowym (157 sztuk) oraz wewnętrznego w garażu wielopoziomowym (1239 sztuk). Przyniesie to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 339,44 t równoważnika CO2/rok. Z kolei zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 531,31 GJ/rok, a zużycie energii pierwotnej – 3 828,29 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej sięgnie 425,36 MWh/rok.
 
NB Polska
Trzy projekty NB Polska zostały wsparte przez NFOŚiGW nieoprocentowaną pomocą zwrotną. Przedsiębiorstwo będzie realizować dwie inwestycje w Gnieźnie i jedną w oddziale w Namysłowie.Pierwszy z projektów pn. Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Słoneczna 29 otrzymał wsparcie w wysokości 3 115 460 zł, a ponadto przewidziano możliwość uzyskania premii inwestycyjnej do 623 092 zł. Głównym celem działań będzie modernizacja oświetlenia, polegająca na jego wymianie w halach przemysłowych, pomieszczeniach technicznych i socjalnych, biurach oraz oświetlenia zewnętrznego. Nowe oświetlenie typu LED zastąpi istniejące obecnie oświetlenie podstawowe (świetlówkowe), liniowe, awaryjne, ewakuacyjne, stanowiskowe, biurowe, zewnętrzne oraz lampy na słupach. Modernizacja energetyczna obejmie 13 budynków o powierzchni użytkowej 53 650,81 m2. Jednym z rezultatów ekologicznych będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2 769,61 t równoważnika CO2/rok. Zmniejszy się także zużycie energii końcowej (12 766,46 GJ/rok) oraz energii pierwotnej (38 299,35 GJ/rok). Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej to 3 546,24 MWh/rok.

Drugie, podobne zadanie realizowane w Gnieźnie pn. Modernizacja oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o. ul. Kolejowa 7 uzyskało z NFOŚiGW 1 203 570 zł pomocy zwrotnej. Premię inwestycyjną możliwą do uzyskania przez beneficjenta określono w wysokości do 240 714 zł. W tym przypadku modernizacja oświetlenia obejmie zakład przy ul Kolejowej 7. Głównym celem będzie stworzenie bardziej efektywnego systemu produkcji. Wymiana oświetlenia dotyczyć będzie 11 budynków o powierzchni użytkowej 19 884,40 m2. Na efekt ekologiczny złożą się: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 1 289,84 MWh/rok, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 007,36 t równoważnika CO2/rok, a także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 13 930,24 GJ/rok. Zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 4 643,42 GJ/rok.

Na trzecie działanie pn. Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NB Polska Sp. z o.o. w Namysłowie przekazano z NFOŚiGW 3 155 407 zł pomocy zwrotnej. Zaplanowano też premię inwestycyjną w wysokości do 631 081 zł. Zasadniczym celem projektu jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej wykorzystanej do oświetlenia pomieszczeń fabryki, w tym przypadku również poprzez wymianę na nowe oświetlenie typu LED. Prognozuje się redukcję zużycia energii elektrycznej o prawie 50 proc. w stosunku do jej obecnego poboru. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 4 340,07 t równoważnika CO2/rok. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej osiągnie 60 016,28 GJ/rok, a ograniczenie zużycia energii końcowej – 20 005,45 GJ/rok. Zaoszczędzone zostanie 5 557,06 MWh/rok energii elektrycznej.
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów
Umowę potwierdzającą otrzymanie pomocy zwrotnej z NFOŚiGW w wysokości 1 183 604 zł podpisał Prezes Zarządu PRDL Janusz Białek. Wspomoże ona realizację projektu pn. Termomodernizacja zasilenia w energię cieplną technologii produkcji mas bitumicznych i emulsji asfaltowych. Możliwa do osiągnięcia premia inwestycyjna to maksymalnie 236 720 zł. Głównym celem przedsięwzięcia będzie poprawa jakości powietrza na terenie oddziaływania przedsiębiorstwa, w tym redukcja zanieczyszczeń przez obniżenie ich ilości wprowadzanych do atmosfery podczas procesów energetycznego spalania paliwa. Zaplanowano też zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, oszczędność energii finalnej i pierwotnej oraz poprawę warunków pracy. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja zasilenia w energię cieplną Wytwórni Mas Bitumicznych i Wytwórni Emulsji Asfaltowych. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 256,01 t równoważnika CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii pierwotnej to 4 563,52 GJ/rok. Zmniejszenie zużycia energii końcowej, podobnie jak cieplnej, ma sięgnąć 4 148,70 GJ/rok.
 
Enea Elektrownia Połaniec
Wsparcie w postaci pomocy zwrotnej w wysokości 3 150 000 zł NFOŚiGW przekazał na wdrożenie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła poprzez modernizację pomp wody chłodzącej. Umowę w sprawie realizacji przedsięwzięcia podpisał Prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec S.A. Lech Żak. Beneficjent będzie mógł uzyskać premię inwestycyjną w wysokości do 420 000 zł. W celu poprawy efektywności energetycznej zostaną przeprowadzone następujące prace: opracowanie dokumentacji technicznej, zakup urządzeń oraz zmodernizowanie pomp wody chłodzącej PCH9 oraz PCH2 w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Modernizacja obejmie m.in. wymianę zespołów hydraulicznych pomp na zespoły o poprawionych parametrach technicznych. Wpłynie to na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (84 363,71 GJ/rok) oraz redukcję emisji CO2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 18 881,42 t równoważnika CO2/rok. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne, czyli ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej, sięgnie 9 370,43 MWh/rok.
 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
Zadanie pn. Modernizacja układu pomp wody sieciowej typu 35B63 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu z NFOŚiGW, którą stanowić będzie pomoc zwrotna w wysokości 1 725 000 zł. Zaistnieje też możliwość skorzystania przez beneficjenta z premii inwestycyjnej w wysokości do 345 000 zł. Celem projektu jest modernizacja pomp 35B63 z zastosowaniem nowych materiałów i technologii wykonania, co umożliwi poprawienie uzyskiwanych parametrów względem stanu fabrycznego. Przewidywana jest także wymiana istniejących silników pierścieniowych i współpracujących z nimi układów kaskad zaworowych na silniki klatkowe współpracujące z przemiennikami częstotliwości. Nastąpi to poprzez wykonanie układu zasilania, sterowania i regulacji pomp wody sieciowej (NQC15AP101 i NQC25AP101) z silnikami 800 kW 690 V 50 Hz w oparciu o przemienniki częstotliwości. Zyski ekologiczne to przede wszystkim szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 924 t równoważnika CO2/rok. Oczekiwane jest ponadto zmniejszenie zużycia energii końcowej – 4126,84 GJ/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 10 317,10 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie 1 146,34 MWh/rok.
 
Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne Dozamel
Na projekt firmy Dozamel Sp. z o.o. z Wrocławia pn. Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu NFOŚiGW przekazał 14 395 317 zł pomocy zwrotnej. Dostępna będzie też premia inwestycyjna w wysokości do 2 879 063 zł. Umowę regulującą przekazanie środków podpisał Prezes Zarządu DZUP Dozamel Sp. z o.o. Paweł Kowalczewski. Celem zamierzenia jest termomodernizacja dwóch hal przemysłowych B1 i C1, polegająca na dociepleniu dachu, ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz świetlików. Obie hale są zlokalizowane przy ul. Fabrycznej nr 10 we Wrocławiu, w centralnej części zakładów Dozamel Sp. z o.o. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wynosi 39 441,20 m2. Wśród zysków środowiskowych można wymienić: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 735,64 t równoważnika CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 30 757,73 GJ/rok), a także redukcję zużycia energii pierwotnej – 36 909,28 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej osiągnie 21 101,96 GJ/rok.
 
Mostostal Kielce
Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej spółki Mostostal Kielce S.A. przez termomodernizację oraz modernizację oświetlenia zrealizuje Mostostal Kielce S.A. otrzyma z NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 657 075 zł. Ze strony beneficjenta, umowę w tej sprawie podpisał Prezes Zarządu Mostostal Kielce S.A. Krzysztof Rusiecki. Beneficjent będzie mógł uzyskać premię inwestycyjną w wysokości do 131 415 zł. Plan zadania przewiduje termomodernizację budynków oraz wymianę oświetlenia z inteligentnym systemem zarządzania energią. W budynku biurowym zostaną docieplone ściany zewnętrzne i wymienione okna, natomiast w hali produkcyjnej, malarni i hali metalizacji modernizacja obejmie system wentylacji mechanicznej wraz z systemem odzysku ciepła. Powierzchnia użytkowa czterech budynków poddanych termomodernizacji to 5379,20 m2. Po wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 237,13 t równoważnika CO2/rok. Mostostal S.A. uzyska także zmniejszenie zużycia energii końcowej – 3888,77 GJ/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 5192,96 GJ/rok. Zaplanowano zaoszczędzenie energii elektrycznej – 133,81 MWh/rok i energii cieplnej – 3407,02 GJ/rok.
 
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” 
842 972 zł nieoprocentowanej pomocy zwrotnej decyzją NFOŚiGW zostało przekazane na realizację przez ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstwa Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A. poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne oraz wdrożenie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. Premia inwestycyjna możliwa do uzyskania przez beneficjenta to 168 594 zł. Podjęte działania będą związane z wymianą oświetlenia w hali głównej, hali prób i odbiorów, stolarni, magazynie oraz na zewnątrz. W sumie zaplanowano wymianę 1335 punktów oświetleniowych. Na efekt ekologiczny złoży się szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 655,08 t równoważnika CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 3019,38 GJ/rok oraz zużycia energii pierwotnej – 7548,45 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej przewidziano na poziomie 838,72 MWh/rok. 

Źródło: NFOŚiGW

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również