EUniversal pomoże w transformacji energetycznej

Horizon 2020 © Grupa Energa

Udostępnij:

Członkowie Grupy Energa, a także innych europejskich firm i instytucji z branży energetycznej uczestniczyli w spotkaniu z Lizbonie w celu zatwierdzenia nowego projektu. EUniversal ma za zadanie wypracowanie nowatorskich rozwiązań zwiększających elastyczność sieci dystrybucyjnych - jest to ważne w kontekście rosnącej liczby OZE, w tym mikroinstalacji.

Wyzwania wiążące się z transformacją energetyczną są, mimo lokalnych uwarunkowań, wspólne w skali Europy. Najważniejszym zadaniem jest przystosowanie infrastruktury do modelu wytwarzania energii w wielu rozproszonych źródłach.Zaplanowany na czas 42 miesięcy projekt uzyskał już dofinansowanie Komisji Europejskiej w kwocie 8 mln euro. Pieniądze pochodzą z największego unijnego programu w zakresie badań i innowacji Horizon 2020. W ramach projektu EUniversal w Polsce, Niemczech oraz Portugalii powstaną obszary demonstracyjne, na których przetestowane zostaną nowe technologie. Lokalizacje wybrane zostaną ze szczególnym uwzględnieniem występowania na danym terenie znacznej ilości mikroźródeł.

Liderem polskiego obszaru jest Energa Operator, która we współpracy z Gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, przedsiębiorstwem Mikronika i norweską firmą NODES, ma za zadanie stworzenie nowoczesnych narzędzi. Mają ułatwić one wcześniejsze przewidywanie zapotrzebowania oraz poziomu energii, jaka dostarczana jest do sieci, przy jednoczesnej integracji różnych rodzajów źródeł odnawialnych. Kolejnym zagadnieniem jest opracowanie nowych rozwiązań wspierających prace sieci niskich napięć w obszarach z dużą ilością mikroinstalacji, a także stacji ładowania samochodów elektrycznych (EV).

Kluczowym i jednocześnie wspólnym dla wszystkich trzech obszarów celem, jest wypracowanie interfejsu wymiany danych z rynkiem energii. Koncepcja - Universal Market Enabling Interface (UMEI) zakłada wykorzystanie mechanizmów rynkowych do aktywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym.Spotkanie w ramach EUniversal odbyło się w dniach 10-11 lutego. Poza ekspertem z Energi Operatora udział wzięli w nim również przedstawiciele Komisji Europejskiej, menadżerowie takich europejskich firm, jak:  EDP Distribuicao, Innogy, Tractebel, a także przedstawiciele stowarzyszenia EDSO for Smart Grids.

Źródło: Grupa Energa

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również