GE planuje zwiększyć wartość zamówień od dostawców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej

© GE

Udostępnij:

General Electric (GE) planuje kupować coraz więcej produktów i usług od firm z sektora MŚP z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym od przedsiębiorstw z Polski. Obecnie spółka korzysta z ponad 6,500 dostawców w regionie, a wartość zamówień przekracza 1,7 miliarda dolarów. Do 2020 r. GE zamierza podwoić tę kwotę poprzez rozszerzenie bazy dostawców MŚP, co przełoży się na rozwój firm z tego regionu i wymianę wiedzy w zakresie cyfrowych technologii dystrybucji z dostawcami. Takie stanowisko przedstawili reprezentanci spółki podczas regionalnej konferencji łańcucha dostaw w Warszawie i Elblągu w dniach 3 i 4 października, którą otworzył Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu i Wiceminister Rozwoju.

Ponad 150 dostawców z Europy Środkowej i Wschodniej oraz przedstawiciele organizacji rządowych, agencji inwestycyjnych i banków eksportowych z Polski, Węgier, Chorwacji, Czech, Rumunii, Serbii i Słowenii wzięło udział w konferencji CEE Supply Chain Dialogue zainicjowanej przez GE i współorganizowanej przez Amerykańską Izbę Handlową.Celem wydarzenia była rozmowa na temat możliwości budowania silniejszych relacji firm z sektora MŚP z regionu Europy Środkowo-Wschodniej z gospodarką światową poprzez uczestnictwo w łańcuchu dostaw GE, a tym samym dalsze zwiększanie konkurencyjności regionu.„Przez ostatnie 20 lat kraje Europy Środkowo-Wschodniej rozwijały się w niespotykanym wcześniej tempie.Do osiągnięcia takiego wzrostu przyczyniły się konkurencyjne koszty pracy, wysoki poziom konsumpcji własnej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.Jednak w dłuższej perspektywie utrzymanie wzrostu gospodarczego wymaga czegoś więcej niż tylko wydajnego przyswajania technologii, a rosnąca produktywność coraz częściej zbliża nas do granic możliwości technologicznych” – powiedział Peter Stracar, Prezes i CEO GE w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.„Dalszy rozwój wymaga innych bodźców i prawdziwym wyzwaniem, przed jakim staniemy, będzie to, w jaki sposób będziemy wspierać transformację regionu w obszar oparty na innowacyjności.Zwiększona i bardziej intensywna współpraca zagraniczna będzie napędzać dalszy rozwój dostawców MŚP z regionu Europy Środkowo-Wschodniej” – dodał Stracar.

GE kupuje bezpośrednio od ponad 30 000 dostawców z wielu krajów na całym świecie, a wartość tych transakcji sięga globalnie 70 miliardów dolarów – czyli prawie 14% PKB Polski, które wynosi 469 miliardów dolarów.Co roku GE dokonuje w Europie zakupów na kwotę 9 miliardów dolarów. 1,7 miliarda z tej sumy spółka przeznacza na produkty i usługi zamawiane u ponad 6 500 tysiąca dostawców z regionu EŚW, w tym 5 000 dostawców z Polski.

Wspieranie i rozwój naszej bazy dostawców ma kluczowe znaczenie dla działalności GE. Wierzymy, że zwiększenie naszych wydatków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej to prawdziwa szansa na znaczny rozwój dla naszych dostawców, a dla nas możliwość lepszego wspierania działalności naszych zakładów w Europie” – powiedziała Melissa Twiningdavis, Wiceprezes ds. Łańcucha Dostaw, GE Europe. „Musimy przenieść nasz ekosystem dostawców na wyższy poziom i chcemy budować silne, ukierunkowane na przyszłość przedsiębiorstwa z obszaru MŚP, dzieląc się swoją wiedzą, zwłaszcza w zakresie przełomowych rozwiązań technologicznych, i zwiększając możliwości eksportowe” – dodała Twiningdavis.Konferencja CEE Supply Chain Dialogue jest związania z umową o współpracy strategicznej, podpisaną w styczniu br. przez polskie Ministerstwo Rozwoju oraz GE, i skupia się m.in. na rozwoju krajowego sektora MŚP.W Polsce GE wydaje rocznie 400 milionów dolarów.

Udostępnij:

DrukujInformacja prasowa
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również