Innowacyjna farba z dofinansowaniem NFOŚiGW w ramach programu „Sokół”

© NFOŚiGW

Udostępnij:

Opracowanie termoutwardzalnej farby proszkowej luminescencyjnej odblaskowej oraz folii luminescencyjnej odblaskowej – to innowacyjny projekt, który dofinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie w wysokości ponad 640 tys. zł otrzyma spółka LUXO. Umowę w tej sprawie podpisano 12 lutego br. w siedzibie NFOŚiGW. Koszt całkowity przedsięwzięcia to przeszło 800 tys. zł.

Dofinansowanie umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW o nazwie „Sokół”, który skierowany jest do przedsiębiorców i oferuje im finansowe wsparcie, jeśli proponują wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Projekt firmy LUXO Sp. z o.o. zakłada wykonanie pilotażowej linii laboratoryjnej, przeprowadzenie badań nad uzyskanymi produktami oraz ich udoskonalenie w procesie badawczym, dotyczącym m.in. podniesienia wartości luminacji świetlnej i trwałości efektu fosforescencji produktów, a także potwierdzenia tego rezultatu przez Laboratorium Fotometrii i Radiometrii Zakładu Promieniowania i Drgań w Głównym Urzędzie Miar. Przedsięwzięcie obejmuje również wykonanie nanokompozytowej folii luminescencyjnej o zwiększonej wartości reemisji luminacji powrotnej pochłoniętego światła oraz podniesienia odporności na temperaturę zapalenia wyżej wymienionych produktów.

Wynalazczość w dziedzinie rozwiązań przyjaznych środowisku jest bardzo potrzebna i oczekiwana, a program „Sokół” przewiduje wspieranie proekologicznych projektów w takich zakresach, jak: zrównoważona energetyka (wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii), inteligentne i energooszczędne budownictwo, rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku), innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

W programie priorytetowym „Sokół” do rozdysponowanie jest 500 mln zł. Pierwszy nabór zakończył się 31 marca 2017 r. Do NFOŚiGW wpłynęło 57 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 2,15 mld zł. 

Źródło:  NFOŚiGW

Udostępnij:

DrukujInformacja prasowa
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również