Jak przeprowadzać inspekcje wyposażenia przemysłowego bez jego demontażu?

Fluke, wideoskop © Fluke

Udostępnij:

Utrzymanie instalacji przemysłowych wymaga czasami przeprowadzania inspekcji komponentów w miejscach trudno dostępnych lub głęboko wewnątrz dużych, złożonych urządzeń. Technicy utrzymania ruchu wiedzą, że to czego nie widzą, może powodować groźne, kosztowne i czasochłonne problemy. Cały czas szukają oni sposobów na przeprowadzanie inspekcji wyposażenia przemysłowego bez konieczności jego demontażu.

Doskonałym rozwiązaniem służącym do tego celu są wideoskopy. Umożliwiają one technikom utrzymania ruchu uzyskanie wglądu do wnętrza rur, turbin, przekładni i silników, a także do trudno dostępnych obszarów urządzeń wirujących i zaworów. Technicy mogą zobaczyć to, co chcą — bez demontażu wyposażenia. Ponadto mogą wykonywać zdjęcia i rejestrować filmy przestawiające badane obszary do celów dalszej analizy, raportowania oraz określania danych referencyjnych i historii konserwacji każdego urządzenia.Wideoskopy, do których zaliczają się nowe przyrządy Fluke z serii DS700, składają się z urządzenia typu tablet połączonego z elastyczną sondą wyposażoną w kamerę i źródło światła umieszczone w jej końcówce. Sonda jest wsuwana do rury lub otworu inspekcyjnego w komponencie, aby użytkownik mógł zapoznać się z widokiem wnętrza w celach diagnostycznych. Za pomocą wideoskopu technicy mogą przeprowadzać:
• Inspekcje rur pod kątem korozji, zatkania lub zatorów
• Inspekcje wewnętrznych powierzchni turbin i pojemników pod kątem pęknięć, korozji i uszkodzeń
• Inspekcje urządzeń wirujących pod kątem oznak zużycia i poważnych uszkodzeń
• Inspekcje odlewów pod kątem uszkodzeń, zalewek i deformacji
• Inspekcje pod kątem poluzowanych elementów (wkrętów, gwoździ itp.)
• Identyfikację numerów części wewnętrznych komponentów wyposażenia

Zastosowanie wytrzymałego wideoskopu w środowisku przemysłowym może znacznie skrócić czas przestojów maszyn i zwiększyć produktywność, zapewniając przejrzysty widok wnętrza daneg komponentu w czasie rzeczywistym. Może to również pomóc technikom w szybszym identyfikowaniu przyczyn źródłowych oraz dostarczaniu materiału dowodowego do celów dokumentacji.

© Fluke

Zespół może użyć wideoskopu do przeprowadzenia inspekcji komponentu oraz zarejestrowania szczegółowego filmu lub wykonania zdjęć, a następnie zapoznać się z wynikami w celu wykrycia problemów. Dopiero w przypadku znalezienia problemów konieczne będzie przeprowadzenie demontażu, wykonanie czynności konserwacyjnych i ponowne zmontowanie wyposażenia.

Kamery do inspekcji wideo pozwalają oszczędzać czas i zmniejszać ryzyko
Wytrzymałe wideoskopy umożliwiają technikom pracującym w obiektach przemysłowych szybki wgląd do wnętrza rur oraz wszelkich trudno dostępnych komponentów w celu znalezienia czynników, które mogą mieć wpływ na produkcję, takich jak:
• Korozja wirników i stojanów
• Pęknięcia lub korozja otworów na krążki linowe i koła pasowe
• Korozja, pęknięcia lub zatory w przewodach hydraulicznych
• Zablokowane lub nieszczelne przewody instalacji HVAC
• Integralność materiałów

Ponieważ wideoskopy znacznie skracają czas wykonywania inspekcji, można je przeprowadzać częściej, co pozwala wykrywać problemy na wczesnym etapie oraz podejmować lepsze decyzje dotyczące konserwacji.13 najważniejszych zastosowań wideoskopów w przemyśle:

1. Wymienniki ciepła
Wideoskop może pomóc w kontroli integralności powłoki antykorozyjnej w rurach wymiennika ciepła- zarówno podczas produkcji, jak i w trakcie eksploatacji wymiennika.

2. Rury i zbiorniki ciśnieniowe
W obiektach petrochemicznych znajduje się wiele rur ciśnieniowych, których eksploatacja odbywa się w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia. Inspekcje takich rur wykonywane za pomocą wideoskopu mogą pomóc wykryć problemy, takie jak wewnętrzna korozja lub zatory, które grożą poważnymi konsekwencjami — nawet wybuchem rurociągu.

3. Komora przegrzewacza
Przegrzana para może powodować degradację lub pękanie materiału wewnątrz rur parowych i komór przegrzewacza. Może to z kolei pro- wadzić do gromadzenia się obcych materiałów, które powodują zatory i skracają okres bezpiecznej eksploatacji kotła. Inspekcja za pomocą wideoskopu może pomóc w ich wykryciu, zanim ich nagromadzenie osiągnie punkt krytyczny.

4. Komora schładzacza
Schładzacz znajduje się zwykle obok przegrzewacza, a jego zadaniem jest utrzymywanie temperatury pary w dopuszczalnych granicach oraz zmniejszanie długoterminowego ryzyka dla kotła. Jest on więc podatny na te same czynniki, co przegrzewacz — zatory, pękanie i degradację. Obecność tych czynników można w łatwy sposób wykryć za pomocą wideoskopu.

5. Komora podgrzewacza
Podczas procesu pochłaniania ciepła z gazów spalinowych o wysokiej temperaturze i zmniejszania temperatury gazów wylotowych podgrzewacz jest podatny na korozję oraz zatkania i zatory powodowane przez obce materiały. Wideoskop może wykryć takie czynniki, zanim zaczną one wpływać na działanie urządzenia.

6. Dolna komora ściany chłodzonej wodą
Do komory pary przedostają się czasami metalowe elementy, a ponadto może dochodzić do gromadzenia się szlamu i powstawania zatorów wewnątrz dolnej komory ściany chłodzonej wodą. Korzystając z wideoskopu z silnym źródłem światła i sondą, która zachowuje swój kształt nawet w wysokich temperaturach, można łatwo znaleźć zatory i nagromadzenia materiałów w obszarze komory.

7. Komora przegrzewacza wtórnego
Podobnie jak w przypadku innych komór w kotle, komora przegrzewacza wtórnego jest podatna na korozję i zatory. Za pomocą wideoskopu można wykryć obce materiały lub zatory w całej komorze.

8. Wewnętrzne i zewnętrzne przewody rurowe paleniska
Przy użyciu wideoskopu można sprawdzać wewnętrzne powierzchnie zewnętrznych i wewnętrznych przewodów rurowych paleniska pod kątem korozji oraz pęknięć. Rurka usztywniająca sondę powinna być wystarczająco elastyczna, aby można było przeprowadzać ją przez kolana rur.

9. Otwór centralny dużej osi silnika parowego
Po usunięciu zaślepki osi można włożyć sondę wideoskopu do otworu w osi, aby sprawdzić wewnętrzną powierzchnię zbiornika pod kątem korozji i degradacji materiału.

10. Wnętrze turbiny parowej
Wewnętrzną powierzchnię turbiny parowej można sprawdzić pod kątem korozji, pęknięć i innych uszkodzeń, wkładając sondę wideoskopu przez otwór inspekcyjny.

11. Odlewy części
Wideoskop jest przydatnym przyrządem do kontroli jakości odlewów części. Należy upewnić się, że wybrany wideoskop jest wyposażony w sondę o odpowiedniej elastyczności i wystarczająco małej średnicy, aby można było ją łatwo włożyć w elementy o różnych rozmiarach i kształtach. Przy wyborze wideoskopu istotne jest także to, czy jest on wyposażony w kamerę i wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, gdyż ułatwia to obserwację głębokich, ślepych lub schodkowych otworów, a także zadziorów i miejsc o nadmiernym nagromadzeniu materiału.

12. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
Wyposażając personel konserwacyjny zakładów komunalnych w wideoskopy, można zwiększyć szybkość i jakość inspekcji infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Najważniejsze wymagania w odniesieniu do wideoskopów w takich zastosowaniach to wodoodporna sonda, funkcja zoomu cyfrowego oraz długość sondy wynosząca kilka metrów.

13. Numery części
Lokalizowanie i identyfikowanie numerów części komponentów wewnętrznych przeznaczonych do wymiany w celu zamówienia nowych przed demontażem wyposażenia.

Źródło: Fluke

Udostępnij:

DrukujArtykuł sponsorowany
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również