Koksownia ArcelorMittal Poland podsumowuje ostatnie 12 miesięcy

ArcelorMittal, koksownia, Czesław Sikorski, © ArcelorMittal, koksownia, Czesław Sikorski,

Udostępnij:

Koksownia ArcelorMittal Poland w Zdzieszowicach równolegle z inwestycjami proekologicznymi i modernizacjami wartymi prawie 100 mln zł zrealizowała w 2018 roku w regionie liczne projekty społeczne.

Wśród wielu zeszłorocznych inwestycji w pierwszej kolejności należy wymienić modernizację systemu odpylania baterii koksowniczych nr 5 i 6, której koszt wyniósł ok. 7 mln zł. Instalacja z lat 80. wymagała gruntownego remontu, aby spełnić wymagania środowiskowe wynikające z konkluzji BAT (najlepszych dostępnych technik) zapisanych w unijnej dyrektywie o emisjach przemysłowych.Po trwających ponad pół roku pracach, na początku września miał miejsce rozruch unowocześnionej instalacji. Stężenie pyłu na wylocie wynosi 2,33 mg/Nm3, a więc jest ponadczterokrotnie niższe niż wymagane prawem maksimum - 10 mg/Nm3. Kosztem 2 mln złotych w nową instalację odpylania wyposażono także sortownię koksu. Równolegle prowadzony był remont baterii koksowniczej nr 5, którego wartość to ok. 58 mln zł. Nowa ceramiczna wymurówka komór i wymiana osprzętu pozwoli na dalszą, efektywną eksploatację tej instalacji. W 2018 roku koksownia kontynuowała prace nad hermetyzacją wydziału węglopochodnych, która pochłonęła 25 mln zł. Dzięki instalacji bardziej efektywnych systemów wychwytywania i zagospodarowania oparów ograniczono nieprzyjemne zapachy. Na ten rok przewidziane są kolejne modyfikacje technologii, które pozwolą na dalsze ograniczanie wpływu zakładu na środowisko.

- To był dla nas intensywny rok. Zmniejszanie wpływu naszej działalności na środowisko to dla nas sprawa priorytetowa. Wyrazem tego jest m.in. uruchomienie zmodernizowanego za 205 mln zł wydziału węglopochodnych jeszcze w 2017 roku, na prawie dwa lata przed wymaganym prawem terminem. W 2018 roku skupiliśmy się na realizacji kolejnych projektów środowiskowych, których wartość wyniosła prawie 100 mln zł – mówi Czesław Sikorski, członek zarządu, dyrektor zarządzający ds. produkcji koksu i projektów specjalnych w ArcelorMittal Poland.

W zeszłym roku koksownia rozpoczęła także prace polegające na wygaszeniu swoich najstarszych baterii, zlokalizowanych blisko budynków mieszkalnych przy ul. Korfantego i Kościuszki w Zdzieszowicach. Po wstrzymaniu, we wrześniu 2018 roku, pracy baterii nr 4 i wstrzymaniu pracy „trójki” zaplanowanym na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku w zakładzie pozostanie sześć czynnych baterii koksowniczych. Zaprzestanie eksploatacji dwóch najstarszych jednostek oznacza ograniczenie emisji pyłowych o 18 proc. i gazowych o 17 proc.

Oprócz tego koksownia zakończyła ostatni etap modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków, która oczyszcza równolegle ścieki przemysłowe oraz komunalne z gmin: Zdzieszowice, Leśnica i Walce. Wcześniejsze etapy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni pochłonęły łącznie 42 mln zł, a koszt ostatniej inwestycji to 4 mln zł. Zastosowanie nowatorskiej metody końcowego doczyszczania ścieków umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności procesu oraz spełnienie wymagań unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych.

ArcelorMittal Poland w ubiegłym roku wsparł także 10 projektów społecznych w województwie, na które przeznaczył prawie pół miliona złotych. Pomoc uzyskały m.in. trzy zdzieszowickie szkoły podstawowe oraz 19 mieszkańców Zdzieszowic, którzy tuż przed świętami stracili swoje mieszkania w pożarze. Dodatkowo wsparcie otrzymała m.in. Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrowej, a także tamtejszy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek”. Firma zaangażowała się także w finansowanie remontu zniszczonej drogi na odcinku Leśnica-Krasowa w powiecie strzeleckim. 

Źródło: ArcelorMittal Poland

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również