Mapa Drogowa Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku

panele solarne, fotowoltaika © Pixabay

Udostępnij:

W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki (piąty rynek w UE) polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki podjęli inicjatywę opracowania Mapy Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 r. oraz planu inwestycyjnego do 2025 r.

Mapa Drogowa pokazuje rolę technologii fotowoltaicznej i przemysłu w łańcuchu dostaw dla krajowej energetyki. Niniejszy raport wskazuje kierunki rozwoju technologii fotowoltaicznej i określa ramowe warunki ekspansji gospodarczej w celu uzyskania korzyści ze skracania łańcuchów dostaw i rozwoju lokalnej produkcji przemysłowej, w tym z budowania wartości dodanej i wzrostu bezpieczeństwa technologicznego.Pandemia Covid-19, na przykładzie produkcji urządzeń dla fotowoltaiki zdominowanej przez Chiny, wskazała na konieczność skrócenia łańcucha dostaw i przeniesienia produkcji w pobliże miejsc, gdzie docelowo fotowoltaika będzie instalowana.

Koronawirus uzmysłowił nam, że dla zachowania niezależności technologicznej i bezpieczeństwa dostaw w obszarze inwestycji w infrastrukturę fotowoltaiczną, Polska i Europa muszą wspólnie produkować nie tylko moduły fotowoltaiczne, ale także półprodukty i ogniwa stosowane w modułach. Wiemy już, że niezbędna jest większa integracja rynków, która ułatwia tworzenie łańcuchów produkcji i dostaw komponentów dla instalacji OZE – napisała w przedmowie do raportu Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju.

Mapa Drogowa i kluczowe inwestycje w zwiększenie przemysłowych zdolności wytwórczych oparte zostały na rzeczywistych planach rozwoju firm, zaktualizowanych z uwagi na obecne trendy rynkowe, nowe unijne ramy polityczno-prawne i założenia, co do możliwości wzmocnienia ochrony rynku krajowego i europejskiego.

W celu realizacji zamierzeń opisanych w raporcie firmy przemysłowe tworzące „Przemysłowy Panel PV” podejmują działania na rzecz zawarcia sektorowego porozumienia całego przemysłu fotowoltaicznego z administracją państwową. „Panel” zrzesza obecnie 10 firm. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich firm przemysłowych w łańcuchu dostaw dla fotowoltaiki oraz dla nowych inwestorów. Inicjatywa „Przemysłowego Panelu PV” realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Klimatu.

Kluczowa w tym zakresie jest ścisła współpraca interesariuszy rynku z branży fotowoltaicznej oraz administracji rządowej i samorządowej, która powinna zmierzać do wypracowania jak najlepszych rozwiązań, tak w obszarze regulacyjnym, jak i organizacji rynku. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie pełnego potencjału polskich przedsiębiorców, w tym również w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii przy udziale instytucji z sektora B+R – powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Inicjatywa polskiego przemysłu pojawia się w momencie bezprecedensowego boomu rynkowego polskiej fotowoltaiki. Oznacza to roczne przyrosty mocy zainstalowanej liczone w gigawatach (już obecnie są to moce rzędu 1 GW rocznie, wkrótce będziemy instalować 2 GW/rok). Doprowadzi to do uzyskania 8 GW mocy zainstalowanej już w 2025 r., co przekracza obecne rządowe plany na 2030 r. Jednocześnie ma miejsce szybki rozwój technologii oraz wchodzą na rynek rozwiązania innowacyjne. Należy tu wymienić m.in. wprowadzanie modułów dwustronnych, ogniw i modułów tandemowych, podnoszenie sprawności, zmniejszanie zużycia energii i śladu węglowego w procesach produkcji urządzeń fotowoltaicznych.

W nowe trendy europejskie wpisują się plany partnerów raportu, polskich firmy produkcyjnych, które do 2025 r. planują zwiększyć zdolności wytwórcze w trzech segmentach: produkcji modułów (o 1 GW/rok), ogniw (do 1 GW/rok), konstrukcji wsporczych (o 1 GW/rok) oraz akcesoriów elektrycznych, aby zapewnić dostawy na rynek krajowy i rozwinąć potencjał eksportowy (tym samym wkład w poprawę krajowego bilansu handlowego).

Rezultaty tych zamierzeń wychodzą poza cele biznesowe. W ciągu 5 najbliższych lat prowadzić będą do stworzenia 1100 nowych, trwałych i atrakcyjnych miejsc pracy w zakresie produkcji modułów i konstrukcji wsporczych. Flagowa, wspólna inicjatywa firm przemysłowych dotycząca budowy nowoczesnej Giga-Fabryki ogniw fotowoltaicznych z budżetem rzędu 1 mld zł, to przykład narodowego programu gospodarczego nakierowanego na wzrost bezpieczeństwa technologicznego, który pobudzi sferę innowacji oraz otworzy możliwości nawiązania partnerskiej współpracy technologicznej z unijnymi firmami w komplementarnych miejscach łańcucha dostaw – dodaje Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również