Muzeum Energetyki w Toruniu już otwarte

muzeum energetyki w Toruniu © Grupa Energa

Udostępnij:

W toruńskim oddziale Energii Operatora powstał Ośrodek Tradycji Energetyki Polskiej. Oficjalnego otwarcia placówki dokonali Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski oraz kierujący Grupą Energa, Grzegorz Ksepko. W uroczystości wzięli również udział pracownicy Grupy Energa, parlamentarzyści, samorządowcy oraz mieszkańcy Torunia.

Inauguracja Ośrodka Tradycji Energetyki Polskiej odbyła się 28 września 2019 r. w Toruniu. To wyjątkowe muzeum ulokowane zostało przy ulicy gen. Bema 128, w budynku po XIX-wiecznej elektrowni miejskiej. Założeniem twórców ośrodka było stworzenie miejsca popularyzacji wiedzy o his­torii polskiej energetyki. Udostępnione archiwalia i eksponaty mają ilustrować wiedzę o pod­stawowych dziedzinach energetyki: szkolnictwie, piśmiennictwie, elektroenergetyce, telekomunikacji, przemyśle oraz instalacjach elektrotechnicznych. W prezentacji zwrócono szczególną uwagę na twórczy wysiłek pokolenia energetyków II RP. Zgromadzone artefakty ilustrują ich heroizm nie tylko przy elektryfikacji kraju. Pokazują także ogromny wysiłek i zaan­ga­żowanie przy odbudowie młodego Państwa Polskiego. 

© Grupa Energa

 

Od czterech lat jestem ministrem energetyki, ale na tego rodzaju uroczystość zaproszono mnie po raz pierwszy – mówił minister Krzysztof Tchórzewski. – A to rzeczywiście wyjątkowe miejsce. Muzeum Energetyki, które dziś otwieramy, pokazuje nie tylko historię polskiej energetyki i zmiany, jakim podlegała. Lecz przede wszystkim uzmysławia zwiedzającym, jak ważnym dla rozwoju naszej gospodarki były zawsze środowiska energetyczne. Chodząc po tych salach widzimy, że bez energetyki ani kiedyś, ani tym bardziej dziś, ludzkość nie mogłaby istnieć.Pierwsze prace nad powołaniem do życia Muzeum Energetyki rozpoczęto w początkach 2018 r. W tym czasie rozpoczęto zabezpieczanie i opracowanie zgromadzonych materiałów archiwalnych oraz eksponatów elektroenergetycznych. – Dzięki podjętym działaniom dysponujemy dziś placówką dydaktyczną popularyzującą zarówno historię energetyki jak i poszerzającą wiedzę na temat elektrotechniki. Polska energetyka to jednak nie tyko kwestie techniczne. To również sprawy zwiane z patriotyczną podstawą polskich energetyków, zwłaszcza w II Rzeczpospolitej. To właśnie oni bardzo aktywnie uczestniczyli w budowie odrodzonego państwa polskiego i jego gospodarki. My, mam nadzieję, działania te i tradycje kontynuujemy – powiedział prezes Grzegorz Ksepko. – Widzę tu wiele ciekawych eksponatów. Ale to dopiero początek. Bo będzie ich więcej. Będziemy to muzeum rozwijać - dodaje. Licznie zebrani na uroczystości goście z dużym zainteresowaniem obejrzeli przygotowaną wystawę. Minister Krzysztof Tchórzewski wpisał się do księgi pamiątkowej.

Źródło: Grupa Energa

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również