Najnowsze dodatki do systemu Simcenter firmy Siemens

© Siemens

Udostępnij:

Firma Siemens zapowiada najnowszą wersję oprogramowania Simcenter Amesim™, platformy symulacji mechatronicznych systemów 1D. Najnowsza wersja oprogramowania znanego wcześniej jako LMS Imagine.Lab Amesim™ zwiększa wydajność symulacji systemów, oferując oprogramowanie znacznie zdaniem producenta ulepszone o doświadczenia użytkowników, oraz mającą cechować się lepszą integrację w ramach procesów projektowania.

Dwa nowe produkty, Simcenter Webapp Server i Simcenter Embedded Software Designer, rozszerzają możliwości symulacji systemów rodziny Simcenter. Nowe wersje Simcenter System Synthesis i Simcenter Sysdm dodatkowo ułatwiają tworzenie architektury kosymulacji systemów i zarządzanie modelami. Kompleksowe rozwiązania firmy Siemens mają umożliwić inżynierom zwiekszyć dokładność projektów na wcześniejszym etapie procesu rozwoju produktu, skracając i przyspieszając cykle projektowania, uzyskując w rezultacie doskonalsze produkty.Simcenter Amesim to zintegrowana, skalowalna platforma do symulacji systemów, do wirtualnej oceny i optymalizacji wydajności systemów mechatronicznych produktu na każdym etapie jego procesu projektowania. Gotowe biblioteki różnych dyscyplin (mechanika pneumatyka, elektryka, hydraulika itp.) w połączeniu z rozwiązaniami i aplikacjami zorientowanymi pod kątem danej branży przemysłowej, umożliwiają inżynierom zajmującym się symulacją systemów szybkie tworzenie modeli i dokładną ich analizę. Simcenter Amesim wspiera interfejs FMI (Functional Mockup Interface) i Modelica®, może być połączony z głównymi pakietami oprogramowania CAE, CAD i oprogramowaniem sterującym, jak również z innymi rozwiązaniami Simcenter i Teamcenter®. Elastyczność ta ma pozwalić na łatwą integrację z różnymi procesami w przedsiębiorstwie. Zdaniem producenta najnowsza wersja programu oferuje znacznie zoptymalizowany proces związany z modelowaniem oraz całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika w celu poprawy ergonomii i produktywności poprzez ujednolicenie z innymi rozwiązaniami Simcenter.

„Dzięki elastyczności zespołu Siemens PLM Software, nowe możliwości wprowadzone w Simcenter Amesim pozwoliły nam zwiększyć efektywność modelowania i badania zjawiska syfonowania w naszym systemie paliwowym”, powiedział Michael E. Herbstreit, członek stowarzyszony ds. technicznych, Engineering Platform Systems, spółka Boeing.

Simcenter Amesim wspiera nowe aplikacje, które koncentrują się na bieżących wyzwaniach branżowych, takich jak oszczędność paliwa, redukcja emisji zanieczyszczeń i trendy w zakresie e-mobilności. Dla przemysłu motoryzacyjnego, najnowsza wersja Simcenter Amesim oferuje rozszerzone możliwości szacowania rzeczywistej emisji spalin podczas jazdy, modelowania układu zaworów napędowych i układu smarowania, wymiarowania wymiennika ciepła, a także projektowania akumulatora i silnika elektrycznego w połączeniu z oprogramowaniem Simcenter STAR-CCM+®. Wersja ta jest również wyposażona w nowe funkcje do elektryfikacji statków powietrznych oraz projektowania układów napędowych i paliwowych, które mają zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym. W przypadku maszyn przemysłowych, najnowsza wersja programu wprowadza narzędzie, które pomaga przyspieszyć walidację elementów sterowania poprzez połączenia z różnymi rodzajami prawdziwych i wirtualnych programowalnych sterowników logicznych (PLC) firmy Siemens lub firm trzecich. 

„Nasza współpraca z Siemens PLM Software daje nam sprawdzoną szybkość reakcji i wydajność podczas tworzenia nowych modeli komponentów z wykorzystaniem Simcenter Amesim, które są podstawą innowacyjnych trendów, takich jak zarządzanie termiczne w samochodach przyszłości”, powiedział Jérémy Blandin, kierownik ds. symulacji 1D w dziale badań i innowacji firmy Valeo Thermal Systems.

Ta wersja Simcenter Amesim wzmacnia integrację w ramach całego portfela produktów Simcenter. Użytkownicy mogą teraz korzystać z wbudowanej technologii Simcenter STAR-CCM+ w celu tworzenia dokładniejszych modeli na wczesnych etapach projektowania, podczas pracy nad systemami zarządzania termicznego w komorze silnika oraz w kabinie. Możliwości importowe CAD mogą być obecnie wykorzystywane przez producentów samochodów do projektowania układów wielomasowych i pomp objętościowych, w zastosowaniach drgań skrętnych i chłodzenia silników, a także w przemyśle lotniczym i kosmonautycznym do kontroli środowiska, lądowania i systemów paliwowych.

Korzystanie z symulacji systemów można rozszerzyć na poziom przedsiębiorstwa poprzez nowy system Simcenter Webapp Server, który będzie dostępny jeszcze w tym roku. Dzięki internetowemu dostępowi i predefiniowanej parametryzacji modelu systemu w różnych graficznych interfejsach użytkownika (GUI), Simcenter Webapp Server ma znacznie upraścić proces pracy inżynieryjnej w przypadku systemów mechatronicznych, a tym samym pomóc rozszerzyć zastosowanie symulacji systemów w całej firmie. Simcenter Webapp Server może wspierać inżynierów projektu w działaniach związanych z integracją systemów i oferuje personelowi sprzedażybezpośredni dostęp do ocen wydajności produktów mechatronicznych. Rozwiązanie jest w pełni kompatybilne z Teamcenter Active Workspace: aplikacje WWW mogą być przechowywane w Teamcenter, a użytkownicy mają do nich dostęp i mogą je uruchamiać bezpośrednio za pomocą interfejsu Teamcenter Active Workspace.

Wbudowana elektronika i inteligentne oprogramowanie nadal stymulują innowacje i zróżnicowanie produktów. Nowy Simcenter Embedded Software Designer został opracowany w celu rozszerzenia koncepcji cyfrowego bliźniaka na obszar inżynierii oprogramowania. Korzystając z tego opartego na architekturze i modelach środowiska programistycznego, inżynierowie tworzący oprogramowanie mogą łatwo przygotować specyfikacje dla implementacji, integracji i weryfikacji kodu oprogramowania. Simcenter Embedded Software Designer pomaga wypełnić lukę pomiędzy modelowaniem i kodowaniem, poprawić jakość oprogramowania i zwiększyć produktywność poprzez lepszą identyfikowalność i ponowne wykorzystanie modułów.             Simcenter System Synthesis pomaga architektom oraz inżynierom prowadzącym projekt w rozwiązywaniu problemów konstrukcji zawierającej coraz większą liczbą wariantów i konfiguracji. To integracyjne środowisko oferuje duże możliwości post procesyjne, pozwalające użytkownikom na tworzenie heterogenicznych architektur symulacji systemów stosując interakcję dostępnych modeli i produktywnych, rzeczywistych ocen wydajności produktu. Najnowsza wersja Simcenter System Synthesis pojawi się jeszcze w tym roku, wyposażona w nowe, zaawansowane funkcje do tworzenia architektur i kosymulacji.

Simcenter Sysdm, środowisko do zarządzania danymi i modelami symulacji systemów, umożliwia współpracę, zapewniającą ogólną poprawę wydajności i poprawę dokładności symulacji. Najnowsza wersja Simcenter Sysdm oferuje nowe możliwości w zakresie dostosowywania cyklu życia modelu, gromadzenia danych, oraz konfiguracji klient-serwer.

„Najnowsza wersja naszych rozwiązań do symulacji systemów nie tylko przynosi ulepszenia mające na celu pomoc naszym klientom w projektowaniu produktów przyszłości, ale również wzmacnia integrację z innymi rozwiązaniami Simcenter, zapewniając kompleksowy pakiet symulacji i testów, aby stymulować innowacje na każdym etapie rozwoju produktu”, powiedział Jan Leuridan, starszy wiceprezes ds. symulacji i testów w Siemens PLM Software.

Udostępnij:

DrukujInformacja prasowa
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również