Nowa współpraca Grupy Energa i Akademii Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej © Grupa Energa

Udostępnij:

Grupa Energa podpisała umowę z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Cała uroczystość odbyła się w siedzibie gdyńskiej uczelni. Energę reprezentował, kierujący Grupą, prezes Grzegorz Ksepko. W imieniu Akademii podpis pod dokumentem złożył rektor-komendant-kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Celem podpisanej umowy jest współpraca edukacyjna, naukowa, kulturalna i środowiskowa w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz badawczo-rozwojowej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, organizacji i zarządzaniu. Dzięki temu porozumieniu obie strony spodziewają się sprawnej, a także efektywnej realizacji zadań na rzecz pobudzania rozwoju Grupy Energa, wzmacniania potencjału ludzkiego oraz aktywizacji pracowników. Zdaniem sygnatariuszy porozumienia, profesjonalna edukacja jest najlepszą drogą do poprawy stanu bezpieczeństwa naszego państwa, rozwoju biznesu i ludzi.© Grupa Energa

Współpraca pomiędzy gdańskim koncernem energetycznym, a gdyńską uczelnią będzie realizowana poprzez przygotowanie przez Akademię oferty edukacyjnej, sporządzonej w oparciu o analizy potrzeb Grupy Energa oraz oczekiwania rynku pracy. Składać się na nią będą działania informacyjno-promocyjne i upowszechnienie wiedzy, współpraca naukowo-dydaktyczna, działania rekrutacyjno-doradcze, wzajemne wspieranie się w ramach swoich możliwości merytorycznych i prawnych. Zarząd Energi oraz władze Akademii Marynarki Wojennej chcą także wspólnie organizować szkolenia, konferencje, seminaria i warsztaty. Podpisane porozumienie ma podwyższyć jakość edukacji pracowników Grupy Energa, a także kształtować świadomość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe, środowisko spółki oraz bezpieczeństwo własne pracowników. Z kolei Energa zaoferowała Akademii prowadzenie zajęć przez pracowników Grupy w ramach wykładów akademickich. Porozumienie zostało zawarte bezterminowo.

Źródło: Grupa Energa

Udostępnij:

Drukuj
elektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również