PGNiG z certyfikowanym Systemem Zarządzania Energią

farmy wiatrowe © Scanway

Udostępnij:

PGNiG uzyskała certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001:2012. Skutecznie stosowany SZE przyczyni się do poprawy wyniku energetycznego, czyli obniżenia kosztów zużycia energii oraz mniejszego oddziaływania na środowisko.

Posiadając certyfikację dla Systemu Zarządzania Energią, nie tylko realizujemy obowiązek ustawowy. Mądre zarządzanie energią w całym procesie produkcji węglowodorów ma zasadnicze znaczenie dla finansów spółki i środowiska naturalnego, z którego zasobów korzystamy. Mamy gwarancję, że proces gospodarowania energią jest procesem kontrolowanym – skomentował Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG. – Uzyskanie certyfikatu to także wyraz uznania dla pracy centrali naszej spółki oraz jej oddziałów terenowych, których pracownicy przygotowali i wdrożyli System Zarządzania Energią w całej organizacji – dodał. W trakcie audytów certyfikujących spółka została poddana badaniu skuteczności wdrożonego SZE według wymogów normy PN-EN ISO 50001. Pracownicy centrali PGNiG oraz jej oddziałów w Zielonej Górze, Sanoku i Odolanowie mieli możliwość zademonstrowania praktycznych przypadków zastosowania i funkcjonowania udokumentowanych procedur SZE, m.in. w procesie planowania energetycznego, przeprowadzali przeglądy energetyczne, określali wskaźniki wyniku energetycznego, cele i zadania. Dzięki temu oceniono stopień wdrożenia systemu.

Uzyskanie certyfikatu dla SZE oznacza też dla PGNiG zwolnienie z obowiązku  przeprowadzania co cztery lata audytów energetycznych przedsiębiorstwa. Projekty realizowane w ramach utrzymywania SZE przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej. To dodatkowy element wypełnienia obowiązku ustawowego przez sprzedawcę gazu ziemnego i energii elektrycznej, jakim jest PGNiG.

Źródło: PGNiG

Udostępnij:

Drukuj
elektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również