PKN Orlen uruchomił pilotażową instalację bocznikową

Logo © Shutterstock

Udostępnij:

PKN Orlen uruchomił we Włocławku pierwszą w historii firmy pilotażową instalację bocznikową w celu testowania tam nowych katalizatorów opartych o własne receptury giganta. Instalacja powstała przy Zakładzie PTA, w którym wytwarzany jest kwas tereftalowy, surowiec służący do produkcji tworzywa PET, wykorzystywanego na szeroką skalę w wielu produktach codziennego użytku, np.: butelkach do napojów, odzieży czy wykładzinach.Opracowanie innowacyjnej, własnej receptury to efekt trzyletniej współpracy PKN Orlen z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. Inwestycja wpisuje się w realizację Programu Rozwoju Petrochemii i Strategię Orlen2030 zakładającą wzrost zaangażowania w badania, rozwój i innowacje. Instalacje bocznikowe umożliwią koncernowi efektywniejsze opracowywanie nowych technologii i produktów, budowanie własnego know-how oraz uzyskiwanie patentów dla nowatorskich rozwiązań.

Innowacyjność to podstawa sukcesu

– Innowacyjność jest podstawą sukcesu w biznesie, dlatego wzmacniamy go, konsekwentnie inwestując w badania i rozwój. W ciągu 10 lat w Grupie Orlen przeznaczymy na realizację projektów w tym obszarze do 3% całej puli inwestycyjnej, czyli co najmniej 3 mld zł. Ten cel jasno zdefiniowaliśmy w strategii Orlen2030. Ważnym krokiem w jego realizacji było otwarcie w tym roku Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Kolejnym jest uruchomienie pierwszej demonstracyjnej instalacji bocznikowej w Zakładzie PTA we Włocławku. Dzięki niej innowacyjne rozwiązania wprost z fazy naukowych doświadczeń będziemy testować w realnych warunkach przemysłowych przed pełnym wdrożeniem ich w zakładzie produkcyjnym – mówił Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen.Katalizator to substancja chemiczna, która jest niezbędna do przeprowadzenia procesu oczyszczania surowego kwasu tereftalowego. Instalacja przemysłowa PTA odpowiada za roczną produkcję kwasu tereftalowego na poziomie 650 tys. ton. Stosowany obecnie w procesie uwodornienia na PTA katalizator komercyjny zawiera bardzo drogi metal szlachetny – pallad, którego cena na rynkach światowych rośnie od 2018 r. Celem PKN Orlen jest wyprodukowanie katalizatora zawierającego znacznie mniej metalu szlachetnego, co korzystnie wpłynie na jego koszt, zwiększy efektywność ekonomiczną produkcji oczyszczonego kwasu tereftalowego oraz konkurencyjność firmy.

Do testowania w instalacji bocznikowej PKN Orlen wybrał kilka katalizatorów, które z sukcesem przeszły już fazę badań laboratoryjnych i mają największy potencjał do zastosowania ich na pełnoprzemysłowej instalacji PTA. Kluczowym elementem instalacji bocznikowej jest wysoki na ponad 5 metrów reaktor, który jednorazowo może przetestować aż 120 kg innowacyjnego katalizatora.

Testy potrwają około dwóch lat

Testy na instalacji bocznikowej potrwają około dwóch lat. Następnie będzie ona wykorzystywana do realizacji kolejnych innowacyjnych projektów. Po etapie testów spółka podejmie współpracę z wybranym producentem katalizatorów, który będzie produkował katalizator w ilości wielkotonażowej na bazie innowacyjnej receptury PKN Orlen. W przyszłości spółka będzie mogła udzielać licencji na opracowane rozwiązanie własnego katalizatora innym zakładom PTA na świecie, których w sumie jest ok. 100, najwięcej w Chinach i USA.

Kolejne instalacje bocznikowe PKN Orlen uruchomi w 2023 r. w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, w części petrochemicznej. Pozytywnie wpłynie to na dalszą realizację projektów efektywnościowych, podjętych przez spółkę oraz pozwoli jeszcze bardziej zacieśnić współpracę badawczo-wdrożeniową z polskimi ośrodkami naukowymi.

Źródło: PKN Orlen

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również