Polski przemysł fotowoltaiczny łączy siły

panele fotowoltaiczne © pixabay-8510670

Udostępnij:

Polskie firmy z branży fotowoltaicznej podpisały wspólną deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. Inicjatywa ma na celu współpracę pomiędzy krajowymi firmami w celu mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw oraz współpracę z rządem i administracją nad strategią rozwoju i wypracowaniem propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład.

Inicjatywa spotkała się z życzliwością i sygnałami wsparcia ze strony rządu. Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE, na antenie Radia Kraków poinformował, że „kluczowe polskie firmy, producenci paneli fotowoltaicznych prowadzą rozmowy na temat stworzenia konsorcjum, które mogłoby rywalizować na rynkach europejskich z producentami chińskimi”. Minister dodał, że chodzi też o to, by starać się wejść w „nisze gospodarcze”, które do tej pory były domeną m.in. chińskich firm, odbudowywać lokalną produkcję komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE i potwierdził, że ministerstwo chce współpracować z branżą, by po epidemii koronawirusa i kryzysie gospodarczym nim wywołanym kontynuować prace badawcze i dalej budować polskie know-how w OZE.Wobec informacji o podpisanej deklaracji minister Zyska wyraził nadzieję na możliwość szerokiego porozumienia sektorowego Rządu RP z partnerami przemysłowymi z branży fotowoltaicznej i zapewnił o gotowości do wspólnego poszukiwania zachęt do rozwoju krajowego potencjału produkcyjnego zgodnych z zasadami pomocy publicznej. Zadeklarował wsparcie w dołączeniu porozumienia polskich firm do projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (tzw. EU IPCEI).

Globalna pandemia już uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Zaburzenia w pierwszym kwartale br. w łańcuchach dostaw zaczynających się w Azji spowodowały trudności w realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej. Kryzys koronawirusowy uwypuklił także w Polsce potrzebę zwiększenia odporności przemysłowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w strategicznych sektorach i przyszłościowych technologiach.

W ramach ochrony europejskich gospodarek przed negatywnymi skutkami pandemii przywódcy UE w kwietniu br. zatwierdzili pakiet antykryzysowy o wartości 540 mld euro. Zapowiadają, że zielona energetyka będzie ważnym składnikiem europejskich działań antykryzysowych i inwestycji w transformację ekologiczną. Jednocześnie potwierdzili, że Europejski Zielony Ład jest niezbędny do integracji działań na rzecz zapewnienia trwałej strategii wzrostu całej UE. Ważnymi dla OZE instrumentami zielonego ładu są wsparcie dla innowacji i ochrona rynku przez graniczny podatek węglowy. Europejskie firmy i instytucje naukowe dostrzegły w szczególności potrzebę aktywnego działania na rzecz rozwoju fotowoltaiki w UE. Ponad 90 firm i instytucji badawczych z UE, podpisało deklarację „Solar Europe Now”. Koalicja z silnym poparciem przemysłu, w tym polskich firm, dąży do wykorzystania instrumentów Europejskiego Zielonego Ładu do reindustrializacji i potwierdza zasadność gospodarczą produkcji na terenie UE wszystkich komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki.

Instytut Energetyki Odnawialnej podjął inicjatywę wzmożenia partnerstwa administracji publicznej i przemysłu fotowoltaicznego koordynując działania i współpracę w ramach „Przemysłowego Panelu PV”. Deklarację przedstawicieli polskiego przemysłu fotowoltaicznego podpisali: ML System, Bruk-bet Solar i Hanplast. Przedsiębiorstwa podejmą wysiłek, aby utrzymać zdolności wytwórcze w zakresie modułów PV, które stanowią 10% całych europejskich zdolności produkcyjnych. W 2019 r. Polska była piątym rynkiem fotowoltaicznym w UE pod względem przyrostu mocy zainstalowanej, z obrotami niemal 5 mld zł i zatrudnieniem sięgającym 6 tys. etatów. Realne plany wskazują, że pomimo spowolnienia gospodarczego moce fotowoltaiczne w Polsce wzrosną z niemal 1,5 GW w 2019 r. do ponad 7 GW w 2025 r.

Polskie firmy wnoszą swój potencjał oraz wkład merytoryczny w urzeczywistnienie idei wzmocnienia lokalnej produkcji w globalnych dostawach i rozwoju krajowych technologii. Dawid Cycoń, prezes ML System, postuluje, aby w programach wsparcia inwestycji, w szczególności wiatrowych i PV – obligatoryjne było stosowanie urządzeń i dostaw wytworzonych w Europie, a PZP powinno wymagać, aby dostawy produktów i usług musiały być wytworzone w co najmniej 70% na terenie EU. Jest też orędownikiem zaostrzania kryteriów efektywności energetycznej budynków przy wydawanych pozwoleniach na budowę oraz rozszerzenie systemów wsparcia na wzór „Mojego Prądu” dla zakładów przemysłowych.Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, zwrócił natomiast uwagę na znaczenie wsparcia firm przemysłowych krajowymi programami badawczo-rozwojowymi nakierowanymi na konkretne wdrożenia oraz wsparcie ich udziału w unijnym programie Horyzont 2021-2027. Uwzględniając priorytety badawcze UE, rozwój i wdrożenia na większą skalę produkcji krajowej ogniw i modułów powinny się koncentrować zarówno na krzemie (na największą skalę), jak i na nowych technologiach, takich jak CIGS, energetyczne szyby w formule „kropek kwantowych” lub ogniwa tandemowe oparte np. na perowskitach.

Według sygnatariuszy deklaracji polscy producenci PV mają wystarczający potencjał, kompetencje i zaplecze badawcze do rozwoju i zwiększenia produkcji modułów, ogniw i innych komponentów technologii fotowoltaicznej (w tym mocowań, wyrobów przemysłu szklarskiego) oraz zdolność do ciągłego wdrożenia do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii.

Źródło: IEO

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również