Prosumenci głównym motorem napędowym polskiej fotowoltaiki

Udostępnij:

Z opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) danych nt. mocy zainstalowanej we wszystkich rodzajach instalacji fotowoltaicznych łącznie można zaobserwować, jak prężnie rozwija się polski rynek fotowoltaika.

Zaledwie pół roku temu moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych przekroczyła znamienną granicę 1 000 MW i dołączyła do gigawatowych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie, na dzień 1 marca 2020 r., moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi już 1 600 MW, co oznacza około 60-proc. wzrost w ciągu pół roku oraz prawie dwukrotne zwiększenie mocy w stosunku do marca 2019.

Bardzo duży odsetek tej mocy stanowią mikroinstalacje fotowoltaiczne (ponad 60%). Polska fotowoltaika, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma bardzo prosumencki, rozproszony charakter, który wynika z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie i powstania wielu małych firm instalatorskich, które te oczekiwania zaspokajają. 


Zainteresował Cię temat?

 

Energetyka prosumencka rozwija się w Polsce od 2012 r., a najbardziej intensywnie rozwija się w latach 2018-2020. W odpowiedzi na powszechne zainteresowanie instalacjami prosumenckimi powstało wiele systemów wsparcia umożliwiających inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie, takich jak system opusty (na schemacie poniżej przedstawiono zasadę działania systemu opustów), program „Mój Prąd”, ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 r. czy program priorytetowy NFOSiGW „Czyste Powietrze”.

W lutym 2019 r., pod przewodnictwem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Rozwoju), rozpoczął działanie Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Efektem prac Zespołu było opracowanie tzw. pakietu prosumenckiego. Usprawnienia jakie wprowadzono to m.in. modyfikacja definicji prosumenta, w tym objęcie nią przedsiębiorców oraz objęcie jednolitą, obniżoną stawką podatku VAT (8% wobec wcześniejszych 23%) dostawy i budowy mikroinstalacji OZE.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej


Udostępnij:

Drukuj


elektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.