Przewodnik dla narzędzi przemysłowych

© Fotolia - ktsdesign

Udostępnij:

W swoim obecnym badaniu „Skuteczna automatyzacja narzędzi” Instytut Fraunhofera ds. Technologii Produkcji IPT wraz z Akademią Narzędziową WBA w Aachen w Niemczech, przeprowadził badanie możliwości i problemów związanych z automatyzacją produkcji narzędzi.

Badanie pokazuje struktury produkcji w firmach produkujących narzędzia i daje spojrzenie z ich perspektywy na zastosowanie rozwiązań automatyzacji. W ramach badania naukowcy przeanalizowali możliwości, zastosowanie i przeszkody automatyzacji w branży. Autorzy pokazują, że w wielu przypadkach nadal konieczne są działania na rzecz automatyzacji produkcji narzędzi, a także przedstawiają jasne zalecenia dotyczące kierunków działań, jakie należy podjąć w przyszłych projektach automatyzacji.Trend pokazuje, że niemiecki przemysł narzędziowy już zaczął automatyzować swoje procesy. Połowa ankietowanych firm korzysta już z automatyzacji w produkcji od ponad pięciu lat. Jednocześnie siedem na dziesięć zapytanych firm już realizuje projekty automatyzacji. Z badania jasno wynika jednak, że nadal istnieje potrzeba działania w wielu obszarach. Aby móc konkurować na poziomie międzynarodowym, tworzenie narzędzi musi nadal rozwijać się od tradycji handlu, do produkcji przemysłowej.

Indywidualnie dostosowane projekty automatyzacji mogą być niezwykle pomocne przy tworzeniu narzędzi. Firmy zgadzają się z zaletami automatyzacji: zwiększa produktywność i redukuje czas pracy. Z drugiej strony wysokie koszty inwestycji okazały się największą wadą dla wszystkich respondentów. Fraunhofer IPT przebadała dziesięć firm zajmujących się zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym wytwarzaniem narzędzi dla sektora dostaw komponentów, takiego jak przemysł motoryzacyjny czy tworzyw sztucznych. 80% ankietowanych firm zatrudniało ponad 100 pracowników.

Wspólna dla Fraunhofer IPT i RWTH Aachen, baza narzędziowa do obróbki narzędzi maszynowych, służyła jako dodatkowe źródło danych do badania ponad 1000 danych porównawczych, które mają mniej niż pięć lat. Umożliwiło to jednolite przebudowanie przemysłu.

Sześć obszarów działania na rzecz skutecznej automatyzacji:

W badaniu wymieniono sześć obszarów działania, jeden zbudowany na drugim, w celu stworzenia warunków wstępnych do pomyślnego zastosowania rozwiązań automatyzacji.

• Respondenci wiedzą, że dla każdego planu automatyzacji absolutnie konieczne jest opanowanie własnych procesów produkcyjnych, tak aby móc wykorzystać zalety, jakie uzyskają pod względem wydajności.


• Ze względu na dużą liczbę pojedynczych części oraz zakres geometrii i rozmiarów narzędzi, ich produkcja ma niewielką liczbę identycznych części. Niezbędna standaryzacja komponentów i procesów wymaganych do wdrożenia rozwiązań automatyzacji, nadal w pewnym stopniu nie jest dostępna w firmach produkujących narzędzia.

• Aby umożliwić automatyzację procesów, dane dotyczące części, narzędzi i produkcji powinny być dostępne w całym łańcuchu procesów. Ankietowane firmy podjęły już pierwsze kroki w tej dziedzinie, aby wprowadzić znaczniki RFID do automatycznej identyfikacji komponentów. Kolejny krok polega na konsekwentnym wdrażaniu dostępności danych, aby umożliwić kontynuację automatyzacji.

• Aktywne angażowanie pracowników w projekty automatyzacji jest bezwzględnie konieczne do osiągnięcia sukcesu i może okazać się motywacją do dalszych planów• Firmy muszą łączyć ze sobą różne maszyny za pomocą sprzętu automatyki, aby stworzyć zautomatyzowany proces, który umożliwia dostarczanie materiałów i pracę z nimi. Jednolite wzajemne łączenie maszyn miało miejsce tylko sporadycznie w niemieckiej produkcji narzędzi. Wciąż istnieją duże różnice w stopniu automatyzacji poszczególnych procesów produkcyjnych.

• Oceny pokazują, że koszty inwestycji są największą przeszkodą we wdrażaniu automatyzacji. Udział projektów automatyzacji w budżecie inwestycyjnym znacznie się różnił wśród respondentów. Dlatego firma Fraunhofer IPT opracowała metody oceny problemów związanych z automatyzacją, które oferują firmom odpowiednie podstawy do podejmowania decyzji w sprawie planów inwestycyjnych, uwzględniając jednocześnie aspekty jakościowe i finansowe.

Pełny tekst badania można pobrać online ze strony IPT Fraunhofer: ipt.fraunhofer.de


Źródło: IPT Fraunhofer

 

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również