RFID dla bezpieczeństwa procesów przemysłowych

Instom, Pizzato, elektrorygiel typu NS © Instom

Udostępnij:

Automatyzacja produkcji ma usprawnić cały proces, ograniczając udział człowieka, a tym samym eliminując jego potencjalne błędy. Wiąże się z tym konieczność stworzenia niezawodnych i odpornych na zakłócenia zabezpieczeń, w tym o wyeliminowanie „tamperingu”, czyli świadomego omijania zabezpieczeń w celu wymuszenia pracy urządzeń niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa.

Aby ograniczyć negatywny wpływ czynnika ludzkiego na przebieg procesów produkcyjnych, stosuje się coraz doskonalsze metody organizacji pracy, systemy zabezpieczeń oraz urządzenia służące realizacji szeroko pojętego bezpieczeństwa procesowego. Jedną z coraz powszechniej stosowanych metod realizacji tych celów jest ograniczenie możliwości związanych z omijaniem lub pozycjonowaniem zabezpieczeń, dostępu do wydzielonych stref oraz identyfikacja personelu odpowiedzialnego za nadzór nad procesami produkcyjnymi oraz obsługą techniczną. Do realizacji związanych z tym celów wykorzystywanych jest szereg urządzeń bezpieczeństwa, zwłaszcza tych wyposażonych w technologię RFID.Najważniejszą cechą tych urządzeń jest indywidualne dopasowanie do siebie dwóch współpracujących ze sobą elementów, co sprawia, że nie ma możliwości zainicjowania ich działania przy pomocy innych, zewnętrznych elementów tak jak w przypadku konwencjonalnych urządzeń. Funkcja ta realizowana jest za pomocą wyłączników magnetycznych. Firma INSTOM ma w swojej ofercie szereg produktów spełniających powyższe kryteria.

wyłącznik bezpieczeństwa firmy Reer © Instom
wyłącznik bezpieczeństwa Pizzato © Instom
Magnus RFID PIZZATO typ ST

 

Są to magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa firmy PIZZATO typu ST, które zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zgodnie z wymogami norm EN ISO 13849-1 i IEC 62061. Urządzenia te spełniają kryteria wymagane dla kategorii 4, PL e i SIL3. Każdy wyłącznik jest wyposażony w wyjście pomocnicze, które można podłączyć do sterownika PLC, dzięki czemu przy połączeniu szeregowym można uzyskać informację, który z wyłączników w szeregu został aktywowany. Wyłącznik ma zabudowane 4 diody LED sygnalizujące obecność zasilania, stan wejść bezpieczeństwa, stan wyjść bezpieczeństwa oraz obecność nadajnika RFID, co pozwala na szybką identyfikację stanu czujnika.

Produktami o porównywalnych własnościach są wyłączniki typu Magnus RFID firmy ReeR dostępne w dwóch rozmiarach (seria S oraz B). Oba z w/w produktów dostępne są w kilku wariantach wykonania wyjść. Z uwagi na wysoki stopień ochrony IP ww. wyłączniki mogą być stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Oprócz podstawowego stopnia ochrony IP67 przeszły one również badania na stopień IP69K zgodnie z normą ISO 20653 (ciśnienie wody o temperaturze 80°C do 100 atmosfer).

© Instom
© Instom
© Instom
© Instom
Blokada otwarta Zamknięcie blokady Urządzenie blokujące zamknięte. Możliwość założenia kłódki. Urządzenie blokujące zamknięte. Założone kłódki serwisowe. Wyłącznik bezpieczeństwa niedostępny.

 

Drugą grupą urządzeń umożliwiających realizację funkcji bezpieczeństwa są elektrorygle z funkcją RFID. Są to urządzenia instalowane przy różnego rodzaju drzwiach, bramach lub oknach. W odróżnieniu od wyłączników magnetycznych elektrorygle mechanicznie blokują możliwość otwarcia zabezpieczanego elementu oraz uniemożliwiają zasymulowanie jego zamknięcia za pomocą zewnętrznego aktywatora. Firma INSTOM posiada w swojej ofercie elektrorygle typu NS oraz NG firmy Pizzato. Elektrorygle typu NS to moduły o przestawnym co 90º korpusie, wyposażone w 6 diod sygnalizacyjnych oraz, w zależności od wersji wykonania, klucze odblokowujące. Elektrorygle typu NG składają się z korpusu, na którym mogą być zabudowane dodatkowe przyciski sterujące oraz umieszczonej na nim przestawnej co 90° głowicy. Oba ww. produkty charakteryzują się dużą siła trzymania – dla rygli serii NS wynosi ona 2100 N zaś dla serii NG 9750N. Ogromnym atutem obu produktów jest również sposób wykonania połączenia głowicy z aktywatorem (kształt otworu w korpusie oraz trzpienia aktywatora), pozwalający na bezproblemowe dopasowanie się obu elementów nawet w przypadkach niewielkiego przesunięcia się w trakcie eksploatacji zabezpieczanych elementów np. skrzydła bramy.

Metodą na ograniczenie dostępu do stref chronionych dla osób postronnych są również systemy wygrodzeń wraz z dedykowanymi do nich akcesoriami. Producentem tego typu akcesoriów jest firma Pizzato oferująca klamki bezpieczeństwa do drzwi i bram typu P-Kube w wykonaniu z elektroryglami typu NS oraz NG. Elementy te charakteryzują się, oprócz cech przyporządkowanych do elektrorygli, prostotą konstrukcji, łatwością zabudowy, estetyką wykonania oraz możliwością rozbudowania konfiguracji o dodatkowe elementy pozwalające na fizyczne uniemożliwienie załączenia urządzenia podczas wykonywania prac w strefie chronionej nawet przez kilka osób/grup.

elektrorygiel typu NG firmy Pizzato © Instom
elektrorygiel typu NS firmy Pizzato © Instom
Elektrorygiel typ NG Elektrorygiel typ NS


 

Zaprezentowane powyżej przykładowe produkty stanowią jedynie część szerokiej oferty firmy INSTOM, dotyczących bezpieczeństwa. Systemy budowane w oparciu o opisane grupy produktów mogą być dodatkowo rozbudowywane o urządzenia komputerowe np. sterowniki programowalne firmy ReeR, co w efekcie pozwala na tworzenie złożonych systemów bezpieczeństwa pracy.

Źródło: INSTOM

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również