Siemens bada cyfryzację w dziedzinie spożywczej

Siemens, cyfryzacja, branża spożywcza, badania, towary © pixabay

Udostępnij:

Trwająca cyfrowa transformacja przyczynia się do zmiany sektoru żywności i napojów.  W ten sposób staje się wschodzącą branżą o ogromnym potencjale w zakresie digitalizacji. Tak naprawdę w ciągu najbliższych 5 lat zobaczymy więcej zmian w pakowanych towarach niż w ciągu ostatnich 50 lat. Do 2020 r. pojawią się 3 mld nowych konsumentów, którzy wygenerują dodatkowych 8 mld dolarów dla branży pakowanych towarów konsumpcyjnych. Wyzwania dla branży spożywczej

Przed firmami z sektora spożywczego, które dopiero zaczynają przyjmować i standaryzować cyfryzację na odpowiednim poziomie, stoją poważne wyzwania. Duże firmy produkujące żywność i napoje będą musiały przyspieszyć proces digitalizacji, aby zachować konkurencyjność. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach dotyczących cyfryzacji w branży spożywczej, zleconych przez firmę Siemens.

Trendy rynkowe wskazują na coraz większy popyt na zdrowe posiłki i napoje oraz spersonalizowane produkty, bardziej rygorystyczne wymagania regulacyjne dotyczące jakości i procedur, a także większą presję związaną z utrzymaniem marż od ceny. Wśród wielu wyzwań wymieniany jest problem sezonowego charakteru popytu, zróżnicowane zapotrzebowanie na jednostki magazynujące, złożoność procesów planowania i rosnąca skala produkcji przemysłowej. Jak im sprostać? Eksperci Siemens omawiają możliwości, jakie przynosi digitalizacja.Klienci chcą różnorodności i personalizacji

Podążając za modą, wpływem mediów społecznościowych, rosnącym zainteresowaniem różnymi kuchniami świata konsumenci mają coraz więcej oczekiwań, a także obaw o zdrowie i alergie, a ich przyzwyczajenia i gusty zmieniają się szybciej niż kiedykolwiek. Aby sprostać potrzebom rynkowym, należy opracować różnorodne warianty artykułów, które wymagają różnych linii produkcyjnych. Jedynym sposobem nadążenia za tymi zmianami jest digitalizacja. Jest to również znakomita okazja, by skrócić czas wprowadzania produktu na rynek, podnieść wydajność i przygotować się na przyszłość, która czeka przemysł wytwórczy.

Największy potencjał w cyfryzacji branży spożywczej polega na możliwości wirtualnego wyświetlania szczegółów produktu, co pozwala na dokładne zaplanowanie produkcji i bezproblemowe zamówienie do zakładu produkcyjnego poszczególnych składników. Firmy dysponujące szerokim i różnorodnym asortymentem oraz obracające dużymi liczbami artykułów skorzystają na tym w największym stopniu.

Cyfrowe bliźniaki pozwalają zwiększyć skalę produkcji

Stworzenie cyfrowego bliźniaka dla nowych produktów oraz procesów zastosowanych do ich wyrobu pozwala na zaprojektowanie i symulowanie parametrów produktu, aby upewnić się, że każdy nowy wariant spełnia wymagania zgodności i potrzeby rynku jeszcze przed stworzeniem prototypu w skali laboratoryjnej. Następnie pomaga zwiększyć skalę produkcji i zarządzać testami w fazie produkcyjnej, aby upewnić się, że produkcja przebiega zgodnie z założeniami. Umożliwia również śledzenie składników użytych w produkcji, źródeł ich pochodzenia oraz klientów, do których produkt zostaje wysłany. Cyfrowy bliźniak może skrócić czas potrzebny na wprowadzenie nowego produktu na rynek nawet o połowę.

- Dla firm ważne jest wykorzystanie możliwości, jakie oferuje Przemysł 4.0, aby nie stracić szans związanych z konkurencyjnością – powiedział Filip Schiettecat, starszy dyrektor ds. zarządzania przemysłem w Siemens. - Coraz powszechniejsze zastosowanie inteligentnych rozwiązań i produktów przeobraża branżę spożywczą. Digitalizacja może ujawnić nieograniczony potencjał dla firm, umożliwiając im oferowanie innowacji oczekiwanych przez konsumentów z niespotykaną dotąd szybkością. Wynikająca z tego produktywność oraz korzyści pozwolą im na uzyskanie pozytywnych rezultatów - dodaje ekspert.

Automatyzacja produkcji skraca czas wprowadzania nowych produktów

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi wyróżnia się wśród wielu innowacji, umożliwiając firmom skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek nawet o 50%, a tym samym uzyskanie dużej konkurencyjnej przewagi, co potwierdzają badania Siemens z sektora informatycznego.

Zastosowanie czujników i automatyzacji przy przetwarzaniu mleka przywożonego do mleczarni oraz fermentacji sera może skrócić czas produkcji i obniżyć koszty energii bez uszczerbku dla jakości. Dzięki digitalizacji piwnic i zbiorników fermentacyjnych browary mają lepszą kontrolę nad temperaturami i wiedzą, kiedy powinny zlać partię piwa i wyczyścić zbiorniki. Zaoszczędzony czas mogą poświęcić na eksperymentowanie z recepturami piwa oraz warzenie większej liczby gatunków piwa bez potrzeby kupowania dodatkowego sprzętu. Rejestrowanie poziomów pestycydów w winnicy i wysyłanie sygnałów ostrzegawczych, gdy temperatura w fermentującej beczce wina jest zbyt wysoka lub zbyt niska pozwala na obniżenie kosztów oraz podniesienie jakości produktu końcowego, czyli butelki wina.

Choć tego rodzaju wyrafinowane monitorowanie i automatyzacja są dziś raczej wyjątkiem niż regułą w branży spożywczej, rynek powoli się zmienia. A firmy, które już teraz rozpoczną wdrażanie strategii digitalizacji, będą mogły odnieść korzyści z elastyczności, niezmiennie wysokiej jakości i obniżenia kosztów własnych.

Ewolucja w kierunku zrównoważonego modelu polega na wprowadzeniu technologii, które umożliwiają zintegrowaną digitalizację wszystkich procedur w ramach łańcucha wartości w taki sposób, by nie stracić z oczu Przemysłu 4.0.

Źródło: Siemens

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również