Testery pętli prądowej Fluke

© Fluke

Udostępnij:

Kalibrator pętli prądowej zaworów 710 firmy Fluke został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom szybkie i proste testowanie inteligentnych zaworów sterujących z obsługą komunikacji HART. Dzięki wbudowanym procedurom testowania i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika model 710 pozwala szybko i łatwo wykonać testy zaworów, a uzyskane wyniki pozwalają na wstępną diagnostykę i szybsze podejmowanie decyzji dotyczących konserwacji. Szybkie sprawdzenie stanu zaworu pozwala stwierdzić, czy dany zawór jest w dobrym, granicznym czy złym stanie technicznym, co pozwala szybko podjąć decyzję o ewentualnej dodatkowej konserwacji.

 Dzięki wbudowanej funkcji komunikacji HART użytkownicy kalibratora pętli prądowej 710 mogą zadawać sygnał 4–20 mA w celu uruchomienia inteligentnego zaworu sterującego i jednocześnie interpretować odpowiedź zaworu za pomocą protokołu HART w celu określenia, czy zawór przesuwa się do oczekiwanego położenia. Oprócz informacji o położeniu można za pomocą protokołu komunikacji HART odczytać zmierzone ciśnienie zapewniane przez wewnętrzny przetwornik prąd/ciśnienie ustawnika pozycyjnego zaworu.

Przyrząd 710 ma wbudowane procedury testowe, które automatycznie zwiększają i zmieniają sygnał prądu pętli podczas monitorowania sygnału zwrotnego położenia i ciśnienia odczytywanego z zaworu za pomocą protokołu HART, zapewniając lepszy ogólny obraz stanu zaworów za jednym naciśnięciem przycisku.

Wstępnie skonfigurowane testy zaworów zapewniają wyniki w „mgnieniu oka”. Procedury testowania zaworów wbudowane w przyrządzie 710 obejmują: 
• Ręczne testowanie — ręczna zmiana sygnału mA i wyświetlenie zmiennych informacji o położeniu i ciśnieniu zakodowanych w sygnale HART 
• Pełny zakres narastania sygnału mA 4–20–4 mA przy jednoczesnym rejestrowaniu położenia w zakresie 0–100–0% lub ciśnienia zastosowanego do ustawienia zaworu w zakresie 0–100–0% 
• Krokową zmianę sygnału mA na wejściu zaworu i ocenę odpowiedzi zaworu na zmiany prądu wejściowego 
• Testy prędkości w celu określenia, jak szybko zawór może się otworzyć lub zamknąć 
• Testy udarowe i częściowego skoku, które pomagają w testowaniu zaworów jedynie w niewielkiej części ich całego zakresu, dzięki czemu mogą być testowane w rzeczywistym procesieOprogramowanie ValveTrack umożliwia dalszą analizę i wyświetlanie trendów

Testy zaworów, które są rejestrowane i zapisywane w pamięci przyrządu 710, można przesłać do dołączonego oprogramowania analizującego ValveTrack.

Oprogramowanie ValveTrack umożliwia:
• Pobieranie danych testów wykonanych na obiekcie oraz ich drukowanie i tworzenie wykresów 
• Porównywanie z poprzednio przesłanymi testami 
• Przeglądanie historii testów zaworu za pomocą identyfikatora HART 
• Eksport danych testów zaworu w formacie CSV w celu ich dodatkowej analizy w programie Microsoft Excel

Oszczędność czasu, szybkie wyniki

Przyrząd 710 zapewnia ponadto: 
• Rejestrowanie danych HART na obiekcie. Po zarejestrowaniu danych na obiekcie przyrządem 710 można za pomocą oprogramowania ValveTrack skopiować konfigurację HART dla maksymalnie 20 urządzeń HART w zakładzie i zapisać dane w plikach CSV lub TXT. 
• Pomiary pętli prądowej oraz dane HART możesz rejestrować z określonego przetwornika w celach diagnostycznych oraz strojenia pętli. Funkcja dziennika danych umożliwia wybór odstępu czasowego rejestrowania danych w zakresie od 1 do 60 s oraz oferuje możliwość rejestracji do 4910 rekordów lub 99 indywidualnych sesji. Każdy rekord zawiera pomiar prądu (mA) i wszystkie cztery zmienne procesowe.

Główne cechy kalibratora Fluke-710:
• Najważniejsze funkcje testowania zaworów: test sygnatury zaworu, test prędkości, test krokowy, test ręczny, test uderzenia / skoku częściowego
• Główne fukcje kalibratora pętli mA: źródło mA, symulacja mA, odczyt mA, odczyt/zasilanie pętli mA oraz odczyt napięcia
• Oprogramowanie Walvetrack™: umożliwia przesyłanie zarejestrowanych i zapisanych w pamięci pomiarów zaworów do komputera w celu dalszej pogłębionej analizy
• Procedury testowania zaworów pozwalające na ocenę stanu zaworu sterującego: dobry, graniczny, zły 
• Ogólna komunikacja HART 
• Najlepsza w swojej klasie dokładność prądu mA rzędu 0,01% wartości mierzonej lub źródłowej 
• Zasilanie pętli 24 V DC z trybem pomiaru mA (od -25% do 125%) 
• Rozdzielczość 1 µA w zakresach prądowych mA oraz 1 mV w zakresach napięciowych 
• Możliwość wyboru wbudowanego rezystora 250 Ω do komunikacji HART
• Proste dwuprzewodowe połączenie dla wszystkich pomiarów
• Automatyczne wyłączanie — wydłuża żywotności baterii

Źródło: Fluke

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również