Trudne czasy dla mikrousług

© Red Hat

Udostępnij:

O zmianach w standardach programowania mówi Edson Yanaga, dyrektor, developer experience, Red Hat

Nadchodzący rok może okazać się trudnym czasem dla mikrousług, głównie przez fakt, że dotychczas zespoły i organizacje nie były w stanie poradzić sobie z odpowiednim przyjęciem u siebie tej architektury. Mikrousługi nie są złotym środkiem, ale potrafią być bardzo użyteczne w pewnych zastosowaniach.

Należy więc oczekiwać uspójnienia najlepszych praktyk, a wraz z nimi duże organizacje zaczną zdawać sobie sprawę, że architektura oparta o komunikaty jest lepiej dostosowana do wykorzystania dla większości przypadków w przeciwieństwie do komunikacji HTTP/REST. Popularność Kafki będzie nadal rosnąć. Brokery JMS (Java Message Service) staną się znów istotne.

Na popularności zyska Istio. Wraz z jego przyjęciem będziemy dostrzegać udostępnianie najlepszych praktyk dla zastosowania tej technologii. Szczególnie ciekawym aspektem będzie to, jak organizacje poradzą sobie z konfiguracją Istio w ramach własnej architektury rozproszonej. Być może integracja zostanie dokonana w ramach osobnego wdrożenia, przy pomocy osobnego repozytorium Git.

Narzędzia związane z konteneryzacją również ulegną usprawnieniu. Takie obszary, jak debugging, pakiety, edytory kodu nadal są lata w tyle za swoimi nieskonteneryzowanymi odpowiednikami. Dojrzałości nie osiągniemy w kolejnym roku, jednak oczekiwać należy poprawy doświadczeń wokół rozwoju technologii kontenerowej.

Coraz więcej organizacji będzie myśleć o systemach bezserwerowych, wiele z nich zda sobie sprawę z faktu, że narzędzia te nadal są niedojrzałe. Zaczną pojawiać się inicjatywy w zakresie zarządzania (miejmy nadzieję, że w stylu zintegrowanych środowisk programistycznych) wieloma funkcjami i połączeniami w aplikacjach klasy serverless.W minionym roku byliśmy świadkami powstania wielu platform FaaS (Function-as-a-Service) opartych o Kubernetes. W 2019 roku możemy spodziewać się inicjatyw w kierunku standaryzacji modelu programowania FaaS w rozwiązaniu Kubernetes. Cloud Native Computing Foundation (CNCF) czy Eclipse Foundation mogą już mieć uruchomione projekty skupione na tym temacie. Standaryzacja w dalszej perspektywie doprowadzi do konsolidacji platform.

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również