Uruchomienie badawczej sieci 5G w Łodzi

technologia 5G, światłowód, fale elektromagnetyczne, Hawe Telekom © Pixabay

Udostępnij:

DIH5G (Digital Innovation Hub 5G) – konsorcjum zrzeszające Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Politechnikę Łódzką, Ericsson oraz Fundingbox ogłosiło uruchomienie badawczej sieci 5G na Politechnice Łódzkiej. Projekt stał się możliwy dzięki inicjatywie i środkom Ministerstwa Rozwoju.

DIH5G to ekosystem łączący dostawców i odbiorców technologii 5G oraz zapewniający pośrednictwo między przedsiębiorstwami będącymi klientami a dostawcami technologii oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Wkrótce DIH 5G zapewni MMŚP dostęp do specjalistycznej infrastruktury umożliwiającej testowanie i walidację rozwiązań wykorzystujących technologię 5G.DIH5G to pierwszy hub, który powstaje w Polsce jako część sieci europejskich sieci hubów innowacji cyfrowych. Zarazem jest przykładem udanej współpracy administracji, nauki i biznesu, która jest nam bardzo potrzebna. Doświadczenie pandemii pokazało dobitnie, że pomyślne wejście w obszar nowych technologii i umiejętność ich kreatywnego wykorzystywania w modelach biznesowych determinuje losy firm. A technologia 5G to szerszy horyzont sposobów działania. Pozwala ona na skokowy przyrost prędkości transmisji danych poprzez sieć komórkową. Jej zastosowanie jest więc szansą na wiele innowacyjnych rozwiązań związanych między innymi z tworzeniem inteligentnych miast i budynków, czy też w takich dziedzinach, które czekają na swoje odkrycie. Dlatego niezmiernie cieszy, że już od dziś wszyscy potencjalni beneficjenci tego rozwiązania – przedsiębiorcy na progu sięgnięcia po innowacje cyfrowe, doświadczeni dostawcy takich usług, a także naukowcy i studenci będą mogli integrować się dzięki DIH5G i razem działać – podkreśla wiceprezes rady ministrów, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.     

Sieć piątej generacji jest infrastrukturą, dzięki której będziemy budować naszą konkurencyjność i przewagę naszej gospodarki. Bardzo się cieszę, że łódzcy przedsiębiorcy będą mogli testować rozwiązania oparte na tej najnowocześniejszej dzisiaj sieci mobilnej – kreować swoje biznesy, budować przewagę i konkurencyjność. Liczę na to, że jeszcze w tym roku przedsiębiorcy z innych obszarów i regionów naszego kraju również będą mogli z tego skorzystać – dodaje wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Jedną z firm, które uczestniczyły w procesie tworzenia DIH5G jest Ericsson. Firma dostarczyła w ramach projektu radiową sieć dostępową (RAN) działającą w technologiach 4G i 5G. Sieć RAN pracuje na częstotliwościach 700 MHz (4G) oraz 3.5 GHz (5G) i złożona jest z czterech instalacji dachowych zbudowanych na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej. W następnych miesiącach zintegrowana zostanie piąta stacja bazowa tzw. ZeroSite, czyli lampa uliczna z wbudowanym nadajnikiem LTE. Wdrożono również oprogramowanie sieci rdzeniowej, a także system zarządzania Ericsson. Elementem DIH5G będzie sieć społecznościowa, którą zbuduje firma Fundingbox. Zapewni ona dostęp do możliwości ubiegania się o  dofinansowanie oraz usług doradczych dla przedsiębiorstw.

Projekt w kolejnych fazach zakłada budowę i przetestowanie rozwiązań z obszaru e-health przez Politechnikę Łódzką oraz dronów i security przez Instytut Łączności. Infrastruktura DIH 5G będzie w przyszłości dostępna dla przedsiębiorców, administracji publicznej oraz studentów Politechniki Łódzkiej w celu testowania możliwości technologii 5G i jej zastosowań.

Potencjał ekonomicznego i społecznego rozwoju   technologii 5G będzie przetestowany i wykorzystany w ramach Hubu Innowacji Cyfrowej. Dostępny dla pomysłodawców jest ogromną szansą na konkurencyjność rozwiązań polskich firm jakie mogą znaleźć się na rynku wraz z upowszechnieniem technologii 5G. Dla firmy technologicznej jak Ericsson to ogromna satysfakcja móc dzielić się rozwiązaniami jakie opuściły laboratoria, a wchodzą na rynek badawczy i komercyjny – powiedział Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce.

Politechnika Łódzka to społeczność około dwudziestu tysięcy studentów i pracowników funkcjonujących w kampusie, obejmującym zróżnicowaną zabudowę i teren parkowy. Stanowi to dobry model małego miasta o rozbudowanej infrastrukturze. Dlatego zlokalizowanie sieci pilotażowej 5G w kampusie Politechniki pozwoli m.in. na testowanie rozwiązań typu inteligentny kampus i inteligentne miasto (Smart City). Sieć pilotażowa będzie służyć badaczom, studentom i przedsiębiorcom we wspólnej przestrzeni, co pozwoli na kreatywne i synergiczne wykorzystanie jej na rzecz rozwoju systemów 5G i ich zastosowań w Przemyśle 4.0. Będzie temu również sprzyjać współpraca z naukowcami reprezentującymi 12 dyscyplin naukowych rozwijanych na Uczelni – powiedział rektor Politechniki Łódzkiej – profesor Sławomir Wiak. 

Uważamy, że uruchomiony właśnie testbed stanowi bardzo ważny krok w kierunku rozwoju i wdrożenia sieci 5G w Polsce. Dzięki niemu będzie możliwe zsynchronizowanie wysiłków różnych podmiotów w zakresie rozwoju 5G. Testbed umożliwi testowanie rozwiązań ważych dla administracji publicznej (np. rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa, ściśle związanych z nową regulacją cyberbezpieczeństwa 5G w Polsce), a także dla  MMŚP, które będą mogły instalować i testować swoje aplikacje. Natomiast dzięki ulokowaniu testbedu w kampusie Politechniki Łódzkiej zostanie otwarty kanał współpracy między nauką i przemysłem. Jest dla naszego Instytutu niezwykle ważne dzielić się wiedzą w zakresie nowych technologii i  tym samym służyć rozwojowi ICT w Polsce – powiedział dr inż. Jerzy Żurek, dyrektor Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.

Przedsiębiorcom, zwłaszcza MMŚP, brakuje dostępu do infrastruktury testowej, aby zapoznać się z procesami technologii cyfrowych i wykorzystać tę wiedzę w tworzeniu nowych produktów i usług. Polskie Huby Innowacji Cyfrowej powstające we współpracy z Ministerstwem Rozwoju są szansą dla tych firm. DIH5G jako punkt kompleksowej obsługi, wesprze w eksperymentach technologii 5G, zapewniając jednocześnie wsparcie biznesowe, możliwości finansowania oraz networking w największym europejskim ekosystemie DIH – powiedział Tomasz Mazuryk, prezes zarządu Fundingbox Accelerator.Źródło: Państwowy Instytut Badawczy

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również