Współpraca Omron i Cisco zwiększy bezpieczeństwo IoT

Cisco, Omron, sterowniki PLC © Omron

Udostępnij:

Firmy Omron Corporation i Cisco Systems G.K. podjęły współpracę na rzecz wyposażenia programowalnych sterowników logicznych (PLC) Omron, w technologię komunikacji sieciowej i zabezpieczeń opracowaną przez firmę Cisco. Dzięki tej współpracy obie firmy będą w stanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa w inteligentnych fabrykach wyposażonych w urządzenia IoT, ułatwiając jednocześnie producentom zapewnienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.

Wraz z coraz większą popularnością Internetu rzeczy (IoT) rośnie liczba połączonych w ramach tej sieci urządzeń. Szacuje się, że osiągnie ona w 2020 roku 50 mld. Co więcej, producenci na całym świecie podejmują wysiłki na rzecz osiągnięcia globalnej konkurencyjności i podniesienia wartości korporacyjnej, rozwijając własne zdolności produkcyjne. Branża stawia również czoła wyzwaniom związanym z wprowadzeniem inteligentnych rozwiązań w zakładach produkcyjnych poprzez aktywne wykorzystanie technologii cyfrowych. Fabryki stoją jednocześnie przed najpoważniejszymi dotąd zagrożeniami, na co wskazują zgłaszane przypadki przerw w produkcji wskutek ataków przy użyciu aplikacji typu ransomware oraz innych rodzajów złośliwego oprogramowania.Ponadto klienci i rynek domagają się wyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa, co przekłada się na wprowadzanie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących branży spożywczej i farmaceutycznej oraz wdrażanie rozwiązań z dziedziny identyfikacji w celu zapewnienia wysokiej jakości poszczególnych podzespołów w procesie produkcji części elektronicznych. Producenci muszą również sprostać istotnym wyzwaniom związanym z udoskonalaniem technologii produkcyjnych przy jednoczesnym rozwiązywaniu powyższych problemów środowiska produkcyjnego i wypełnianiu zobowiązań w kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Omron i Cisco łączą siły w celu stworzenia bezpiecznego środowiska, w którym kluczowe podzespoły automatyki — programowalne sterowniki logiczne (PLC) — będą zapewniały bezpieczne uwierzytelnianie trzech elementów dyskretnych, tj. osób w zakładach produkcyjnych, urządzeń podłączonych do maszyn i linii produkcyjnych, a także danych wymienianych między maszynami. Integracja sprawdzonych technologii komunikacji sieciowej i zabezpieczeń firmy Cisco ze sterownikami Omron zapewni połączenie funkcji kontroli i dostępu do informacji, umożliwiając firmom osiągnięcie postępów w dziedzinie produkcji dzięki bezpiecznemu użytkowaniu urządzeń IoT w zakładach produkcyjnych.

Firma Omron opracowała jeszcze przed nawiązaniem tego technologicznego partnerstwa sterowniki automatyki maszyn z serii NJ — programowalne sterowniki PLC wyposażone standardowo w serwery OPC UA, zgodne z ogólnoświatowymi normami w dziedzinie komunikacji z obsługą zabezpieczeń. Nowe sterowniki PLC umożliwiają bezpieczną wymianę danych za pośrednictwem oprogramowania i urządzeń z interfejsem OPC UA.Sterowniki PLC umożliwią uwierzytelnianie użytkowników i przyznawanie uprawnień do bezpiecznego zdalnego dostępu (VPN) jedynie upoważnionym osobom, co ułatwia bezpieczne monitorowanie sterowników PLC i maszyn w zakładach produkcyjnych.

Sterowniki PLC będą wykrywać połączenia urządzeń, blokować próby uzyskania dostępu za pośrednictwem niezatwierdzonych urządzeń oraz wysyłać ostrzeżenia w czasie rzeczywistym.

Sterowniki PLC będą również szyfrować dane dotyczące komunikacji, zapewniając w ten sposób bezpieczne przesyłanie danych, a także wykrywać i rejestrować przypadki nieautoryzowanego dostępu i zagrożenia bezpieczeństwa dzięki funkcjom monitorowania i wizualizacji szczegółów dotyczących danych wymienianych za pośrednictwem sieci.


Żródło: Omron

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również