Wysokie straty spowodowane zwarciami łukowymi

zwarcia łukowe, Eaton, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna © Eaton

Udostępnij:

Badania przeprowadzone przez firmę Eaton szacują, że koszt przestojów produkcyjnych może wynieść 40 000 EUR w ciągu 24 godzin od wystąpienia zwarcia łukowego. W takich wypadkach należy również wziąć pod uwagę istnienie zagrożenia życia spowodowane początkową eksplozją, potencjalną utratą dobrego wizerunku firmy oraz koszty wymiany podzespołów i części.

Mogą to być katastrofalne konsekwencje, szczególnie w środowiskach o dużym znaczeniu energetycznym, takich jak zakłady produkcyjne i szpitale. W związku z tym firma Eaton rozpoczęła kampanię w celu podkreślenia ryzyka wystąpienia usterek spowodowanych przez awarie niskonapięciowych rozdzielnic elektrycznych w budynkach komercyjnych i przemysłowych.Szacowane koszty przestojów zawarte są w białej księdze firmy Eaton, napisanej przez europejskiego eksperta ds. bezpieczeństwa elektrycznego, Alfreda Mörxa. Autor podkreśla tam, iż nawet firmy i zakłady spełniające minimalne wymogi normy Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 61439 pozostają podatne na zwarcia łukowe. Biała księga "Bezpieczeństwo i ryzyko w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia" zaleca, aby operacje kluczowe w odniesieniu do zasilania miały wyższe standardy bezpieczeństwa niż te, które zostały określone w normie IEC 61439 w celu zminimalizowania ryzyka dla personelu, harmonogramów produkcyjnych i infrastruktury budowlanej.

Według Mörxa: "Przy planowaniu i wdrażaniu zestawów rozdzielnic niskonapięciowych oraz zasilanych z nich instalacji niskonapięciowych, w wielu przypadkach z technicznego punktu widzenia należy zbadać, czy wymogi minimalne określone w ogólnie przyjętych standardach technicznych są wystarczające dla rzeczywistej obsługi urządzeń ".

W przypadku dużej awarii, brak zasilania może trwać kilka dni lub nawet tygodni, co powoduje, że firmy i zakłady mają do czynienia z rosnącymi kosztami przywracania zasilania. Biała księga firmy Eaton zawiera szczegółową ekonomiczną ocenę szkód, które mogą być spowodowane przez zwarcie łukowe, w tym koszty wyłączenia, przestoju i ponownego uruchomienia, jak również dodatkowe koszty, takie jak kary za niedotrzymanie terminów dostawy do klienta. W niektórych krajach dane firmy mogłyby nawet mieć do czynienia z działaniami prawnymi pomimo spełnienia wymagań regulacyjnych.

Bernhard Gegenbauer, menadżer ds. marketingu firmy Eaton, wyjaśnia: "Wpływ skutków zwarcia łukowego w budynkach komercyjnych, gdzie zasilanie jest kluczowe dla codziennych czynności może mieć dramatyczne konsekwencje. W skrajnych przypadkach mogą one znacznie naruszyć bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, co prowadzi do przerwy w jej dostawach, która może trwać kilka dni lub tygodni, jeśli nie dłużej. Rozdzielnica może zostać kompletnie zniszczona a przedsiębiorstwo może ponieść ogromne koszty. W firmie Eaton prowadzone są intensywne badania w celu opracowania rozwiązań, które nie tylko mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia zwarć łukowych, ale mogłyby również zmniejszać szkody powstałe w rozdzielnicy tak, żeby firmy mogły chronić swoich pracowników i szybko wznowić normalną obsługę bez rosnących kosztów."

Rozdzielnice dystrybucyjne niskiego napięcia odgrywają decydującą rolę w dostarczaniu energii elektrycznej, ale nawet jeśli sprzęt jest zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie z normą, z czasem jest on modyfikowany czy uzupełniany o nowe elementy. Taka sytuacja może doprowadzić do wystąpienia zwarcia łukowego. Te niebezpieczne zdarzenia mogą również powstać w wyniku błędu ludzkiego podczas pracy przy rozdzielnicy, przez zanieczyszczenie lub kondensację, a nawet przez małe gryzonie lub owady uszkadzające układ elektryczny.

Eaton oferuje szeroką gamę rozwiązań, które mogą pomóc firmom i zakładom produkcyjnym zmniejszyć ryzyko kosztownych przestojów instalacji. System diagnostyki temperatury zapewnia wczesne ostrzeganie przed potencjalnymi problemami. Dodatkowo system ochrony przed zwarciami łukowymi ARCON reaguje na zdarzenia z niezrównaną prędkością, aby ograniczyć rozmiar uszkodzeń. Są to jedne z najnowszych technologii, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo wykraczające poza granice minimalnych wymagań norm. 

Źródło: Eaton

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również