- Zaufanie jakim obdarza nas spółka MRCE świadczy o jakości i niezawodności naszych lokomotyw. Dzięki nowemu zamówieniu, flota Vectronów w MRCE zwiększy się do 136 lokomotyw. Wszechstronność zastosowań lokomotywy Vectron pozwala naszym klientom czerpać korzyści z dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwiązań dla transportu międzynarodowego - powiedziała Sabrina Soussan, prezes branży Mobility w Siemens AG.

- Jesteśmy zadowoleni z pomyślnego złożenia zamówienia na kolejne 25 Vectronów od spółki Siemens. Dzięki temu zamówieniu możemy powiększyć naszą istniejąca flotę dla korytarza Północ-Południe oraz na rynki wschodnioeuropejskie. Dzięki tej inwestycji będziemy w stanie zapewnić najlepsze i najbardziej elastyczne usługi dla naszych klientów - powiedział Junichi Kondo, prezes MRCE.

Zamówione lokomotywy wielosystemowe charakteryzują się mocą 6,4 MW i prędkością maksymalną 160km/h. Vectron DC posiada moc 5,2 MW. Obie wersje są wyposażone w system kontroli pociągów, a Vectrony MS również korzystają z Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS).

W ciągu kilku lat Siemens sprzedał już ponad 700 lokomotyw Vectron dla 37 klientów z 15 krajów. Flota lokomotyw przejechała już ponad 110 milionów kilometrów. W Polsce lokomotywy Vectron są operowane przez PKP Cargo, DB Cargo Polska, a w lutym br. zostały zakupiony także przez polski pool taborowy Industrial Division.

 

Źródło: Siemens