Na rynku obecne są od lat rozwiązania przeznaczone do monitorowania zużycia energii. Niestety koszt rozwiązań dostosowanych do warunków przemysłowych uzasadniał tego typu wdrożenia jedynie w największych firmach lub energetyce zawodowej. Co jednak ze średnimi i małymi firmami – jak one mają oszczędzać energię elektryczną?

Odpowiedzią jest zastosowanie rozwiązania firmy ICP DAS dostępnego od niedawna w Polsce dzięki firmie JM elektronik. ICP DAS to światowego formatu producent automatyki przemysłowej z Tajwanu, który od początku swojej działalności główny nacisk kładł zarówno na niezawodność, jak i przystępność swojej oferty. Power Monitoring & Management Solution (w skrócie PMMS) to rozwiązanie, które można wdrożyć w przedsiębiorstwie samodzielnie. Wystarczy, że zatrudniony lub współpracujący z firmą automatyk poświęci trochę swojego czasu na pozyskanie nowej wiedzy.

Pierwsze kroki do samodzielnego wdrożenia monitoringu zasilania

W samodzielnym wdrożeniu PMMS kluczowe jest łatwe i szybkie pozyskanie wiedzy przez zatrudnionego lub współpracującego z firmą automatyka. W tym celu JM elektronik proponuje nabycie zestawu startowego którego koszt zaczyna się już od 800 dolarów, zbudowanego z pełnowartościowych urządzeń, mogących następnie pracować na hali. Już sam zestaw startowy umożliwia sprawdzenie w praktyce, czy funkcjonalność rozwiązania jest właściwa. JM elektronik opracował kompendium wiedzy, zawierającej przykładowe scenariusze oszczędzania energii, filmy instruktażowe czy dokumentację techniczną, wszystko to zgromadzone na stronie www.oszczedzaj-prad.pl. JM elektronik zapewnia także wsparcie techniczne inżyniera podczas pierwszego uruchomienia zestawu. W oparciu o wiedzę pozyskaną podczas uruchomienia zestawu startowego automatyk jest w stanie samodzielnie opracować projekt właściwej instalacji monitorującej zużycie energii.

Samodzielne uruchomienie PMMS

Wdrożenie PMMS może odbywać się bez uzależnienia od dostawcy i bez dodatkowych kosztów zakupu zewnętrznych usług. PMMS ma prostą budowę. Architektura składa się zaledwie z trzech warstw – urządzeń pomiarowych, koncentratora gromadzącego dane i gotowego do eksploatacji oprogramowania. W oparciu o pozyskaną wiedzę automatyk może wybrać z szeregu proponowanych urządzeń PMMS konkretne układy pomiarowe, których ceny zaczynają się od zaledwie 50 dolarów za punkt pomiarowy z przekładnikiem. Dostępne urządzenia umożliwiają pomiar prądu od Amper do kiloAmper na fazę. Urządzenia dostosowane są do pracy w warunkach przemysłowych (24h/7dni) z montażem DIN, z kompletami przekładników/cewek Rogowskiego. Jeden koncentrator danych umożliwia gromadzenie i interpretację wyników od 1 do 96 punktów pomiarowych. Urządzenia warstwy pomiarowej dostępne są w układach 1-fazowych, 3-fazowych i 24-kanałowych (mieszanie faz).

Bieżąca samodzielna eksploatacja PMMS

Oprogramowanie wbudowane w PMMS umożliwia precyzyjną prezentację wyników pomiarów: mocy czynnej, biernej, pozornej, harmonicznych. Oprogramowanie wbudowane w PMMS umożliwia konfigurację „strażnika mocy” wywołującego alarmy dźwiękowe, zapalającego lampy ostrzegawcze na sygnalizatorach, rozsyłającego ostrzegawczy e-mail czy automatyczne wiadomości z komunikatora internetowego. Wbudowane w PMMS środowisko IF-THEN-ELSE umożliwia znacznie więcej, jak zwyczajowy „strażnik mocy” – pozwala na sterowanie warunkami produkcji, w tym wyłączania chwilowo zbędnych odbiorników energii. Łącząc dane gromadzone w PMMS z informacjami z systemów MES/ERP przedsiębiorca może opracować profile energochłonności produkowanych wyrobów, analizując z czasem opłacalność i wpływ inwestycji na koszt wytworzenia poszczególnych asortymentów. Dane z systemu PMMS mogą być przesyłane zarówno do lokalnych baz danych, jak i do chmury.

PMMS – gdzie można zobaczyć i kupić

Wejdź na www.oszczedzaj-prad.pl

gdzie znajdują się szczegółowe wyjaśnienie architektury rozwiązania, opisy urządzeń, poglądowe filmy, katalogi i dokumentacja. Skontaktuj się z JM elektronik pod adresem pmms@jm.pl a szybko uzyskasz informacje zwrotne.

Źródło: JM elektronik