Od tego roku targi przemysłowe w Poznaniu organizowane są pod inną nazwą: ITM Industry Europe, co ma podkreślać bardziej europejski charakter targów oraz otwartość na zagranicznych producentów z innych europejskich krajów.