Dzięki współpracy z ponad 240 certyfikowanymi firmami zlokalizowanymi w ponad 45 krajach Copa-Data Partner Community już teraz wyznacza światowe standardy. Na przestrzeni lat twórca platformy programowej zenon współpracował z międzynarodową siecią specjalistów z sektora produkcyjnego i energetycznego. Firma zamierza teraz rozszerzyć to podejście, wprowadzając opracowany na nowo program partnerski. - Naszym celem jest stworzenie jeszcze bardziej zacieśnionej, światowej sieci profesjonalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu we wdrażaniu produktów zenon zapewnią lokalne wsparcie naszym klientom końcowym - mówi tak Johannes Petrowisch, head of corporate partnerships.

Transparentność dla klientów końcowych

Nowa struktura czterech poziomów partnerstwa ma głównie zapewnić klientom końcowym większą transparentność i ułatwić im wybór właściwego partnera. Każdy poziom odzwierciedla umiejętności i doświadczenie członków: począwszy od statusu Listed Member, przez poziomy Bronze, Silver, do poziomu partnera Gold.

Dla członków programu każdy poziom zapewnia dodatkowe korzyści: lepsze wsparcie, zniżki, ekskluzywny wczesny dostęp do nowych wersji oprogramowania zenon oraz wsparcie w formie kampanii marketingowych lub sprzedażowych.

Inicjatywa podnoszenia kwalifikacji dla partnerów

W ramach zaktualizowanego programu, Copa-Data chce przekazywać najbardziej aktualną wiedzę o platformie oprogramowania zenon do większej rzeszy odbiorców. Planowane działania obejmują globalne wydarzenia dla partnerów i bezpłatny dostęp do internetowych kursów i filmów szkoleniowych. Aby zapewnić najwyższą jakość dla swoich klientów końcowych, Copa-Data regularnie weryfikuje status poszczególnych partnerów.

Firma Copa-Data na nowe tory skierowała również współpracę z instytucjami edukacyjnymi i badawczymi. - Dzięki temu zapewnimy tym instytucjom niezbędne wsparcie w intensywnym i kreatywnym wdrażaniu oprogramowania zenon w procesach badań naukowych i nauczania - mówi Johannes Petrowisch. Ta współpraca odgrywa dla nas niezwykle ważną rolę w stymulowaniu innowacji w rozwoju produktów z rodziny zenon.

Źródło: Copa Data