Wiadomość o pomyślnym dla spółki Newag rozstrzygnięciu postępowania przetargowego została ogłoszona 29 grudnia ubiegłego roku. Oferta spółki otrzymała notę równą 93,46 jednocześnie będąc najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych. Ocena bazowała na kryteriach związanych z samymi lokomotywami elektrycznymi jak i ich późniejszym utrzymaniem.

KIO potwierdziła, że oferta NEWAG jest rzetelna i postępowanie odwoławcze zakończone zostało na korzyść Spółki. Tym samym otwiera to producentowi z Nowego Sącza drogę do podpisania umowy a następnie dostawy zakontraktowanego w ramach zamówienia taboru.

Zamówienie PKP IC jest częścią planu modernizacji taboru rozpisanego na lata 2016–2020. Realizacja całego projektu inwestycyjnego wiążę się z kosztem ok. 2,5 mld zł. Dwadzieścia nowych lokomotyw elektrycznych ma pozwolić na efektywne wykorzystanie modernizowanych linii kolejowych, które umożliwiają rozwinięcie prędkości 160 km/h.

 

Źródło: NEWAG