W listopadowo-grudniowym numerze przeczytamy między innymi o trendach w rozwoju robotów przemysłowych. Na ten temat wypowiadają się najlepsi znawcy tematu, reprezentujący światowe koncerny, które wyznaczają kierunki w których zmierza robotyzacja. Ich opinie trzeba poznać.

Redakcja rozważa także powody dla których tak popularne stają się panele operatorskie. Autorzy pokusili się także o próbę godną najlepszych wróżbiarzy – czyli o tym jak HMI może być wykorzystywane w przyszłości kreśląc śmiałą wizję na najbliższe dziesięciolecia.

Nie sposób pominąć faktu, że w Polsce mamy najdroższy w Europie prąd. Ten temat poruszamy w rozmowie z Maciejem Bando, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Redakcja nie pomija także tematu, który może przyczynić się do zwiększania oszczędności, czyli zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych poprzez automatyzację oświetlenia.

Więcej można się dowiedzieć zaglądając na nasze strony internetowe.