Obowiązki:
• przeprowadzanie egzaminów ustnych z dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wśród pracowników z różnych branż i różnych szczebli,
• możliwość prowadzenie szkoleń z tematyki związanej z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wśród pracowników z różnych branż i różnych szczebli.

Wymagania:
• aktualne świadectwa kwalifikacyjne i jak najszerszy zakres uprawnień „E” i „D” z Grupy 1, 2 i 3, - mile widziane osoby posiadające wszystkie trzy grupy,
• minimum 5 lat stażu pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji urządzeń energetycznych,
• wykształcenie wyższe,
• niekaralność,
• dyspozycyjność.

Oferta obejmuje:
• zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną,
• regularne zlecenia na egzaminy i szkolenia,
• atrakcyjne wynagrodzenie.

Aplikacje należy przesyłać na adres: stowarzyszenie@oswiata.slask.pl

W podaniu należy dopisać następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.".

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne OŚWIATA informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Zakres dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o powołanie w skład komisji kwalifikacyjnej:

- ksero za zgodność z oryginałem dowodu osobistego,
- ksero za zgodność oryginałem dyplomu (dyplomów) ukończenia studiów,
- oryginał oświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
- oryginał oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie do składu komisji,
- oryginał oświadczenia (oświadczeń) o zatrudnieniu,
- ksero świadectw kwalifikacyjnych,
- ksero certyfikatów, szkoleń itp. związanych z posiadanym wykształceniem lub uprawnieniami.

Wszelkie pytania pod numerem telefonu 32 258 71 72 wew. 36