Umowę podpisali przedstawiciele trzech renomowanych instytucji: Dirk Torfs (Flanders Make, Belgia), John Blankendaal (Brainport Industries, Holandia) oraz Detlef Zühlke (SmartFactoryEU, Niemcy). Nowe stowarzyszenie będzie miało swoją siedzibę w Kaiserslautern, a Detlef Zühlke będzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego nowego stowarzyszenia.

W 2017 r. unijni przedstawiciele wyrazili potrzebę zintegrowania działań na terenie państw unijnych w celu wzmocnienia pozycji Europy na rynku światowym. Podpisane właśnie porozumienie jest jednym z elementów w realizacji tego celu. 4-literowe rozszerzenie w nazwie SmartFactoryEU EWIV wskazuje, że opiera się ono na prawie UE.

Detlef Zühlke dodał, że wszystkie europejskie podmioty prowadzące centra badawczo-demonstracyjne, zwłaszcza działające w obszarze Przemysłu 4.0, mogą przystąpić do współpracy w ramach podpisanego porozumienia.

Źródło: SmartFactoryEU