Deutsch Version english version

 

Gospodarka

Widoczny wzrost rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Ubiegły rok wywołał wielkie boom w dziedzinie fotowoltaiki, a moc w instalacjach PV przekroczyła próg 1 GW. Patrząc na przyrost nowych mocy znajdujemy się na piątym miejscu w Europie. W ramach programu Mój Prąd dofinansowano ponad 27 tys. instalacji PV.

więcej »
Eesti Energia zredukowała emisję CO2 o połowę w 2019 roku

Strategiczne podejście Eesti Energia zakładające ograniczenie bezpośredniego spalania ropy łupkowej przy wytwarzaniu energii elektrycznej oraz zwiększenie produkcji paliw płynnych i energii ze źródeł odnawialnych przyczyniło się do redukcji emisji dwutlenku węgla przez Grupę o prawie 50% w ciągu roku.

więcej »
Nowa farma wiatrowa Energi rozpocznie testy rozruchowe

Zainstalowano już turbiny na nowej farmie wiatrowej Energi w Przykonie. Zakończono również prace przy budowie linii kablowej średniego napięcia niezbędnej do wyprowadzenia mocy. Nowa farma wiatrowa jest tuż przed rozruchem.

więcej »
PERN inwestuje w drony do monitoringu sieci

Zabezpieczanie infrastruktury oraz inspekcje w przypadku podejrzenia wystąpienia incydentów bezpieczeństwa – to tylko niektóre zadania, jakie będą realizowały bezzałogowe statki powietrzne zakupione przez PERN. Spółka właśnie rozpoczęła eksploatację tego typu urządzeń.

więcej »
Tauron wspiera kształcenie fachowców

Tauron Dystrybucja współpracuje z 32 szkołami zawodowymi z południowej Polski. W ramach sygnowanych umów  o współpracę firma ma wpływ na model kształcenia fachowców, których poszukuje dziś i poszukiwać będzie w najbliższych latach. Tauron pomaga szkołom doposażając pracownie elektryczne oraz zapewniając uczniom praktyki i staże. 

więcej »
Jak bronić się przed wzrostem cen prądu?

2018 r. przyniósł wzrost cen zużycia energii w skali całego świata o 2,9%. Zapotrzebowanie na samą energię elektryczną będzie rosło dwa razy szybciej niż ogólne zapotrzebowanie na wszystkie typy energii łącznie – takiego zdania są eksperci Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Poprawa efektywności energetycznej i dokładna kontrola zużycia energii elektrycznej sprawi, ze przedsiębiorcy będą mogli bronić się przed wzrostem cen.

więcej »
Praca na budowach zbiorników paliwowych PERN rozpoczęta

Rozpoczynają się roboty na budowach nowych zbiorników magazynowych na paliwa płynne w Bazach Paliw PERN w Emilianowie, Małaszewiczach i Boronowie. Spółka oficjalnie przekazała wykonawcom place budów w tych lokalizacjach.

więcej »
Farma wiatrowa Przykona wygrała aukcję OZE

Oferta spółki Grupy Energa na sprzedaż energii elektrycznej z Farmy Wiatrowej Przykona wygrała na aukcji OZE ogłoszonej przez URE. Jest to kolejna inwestycja Energi mająca na celu zwiększenie mocy wytwórczych w oparciu o odnawialne źródła energii. Obecnie już ponad 1/3 energii wytwarzanej w Grupie Energa pochodzi z OZE.

więcej »
Technologie światowego formatu na Śląsku

Śląsk ma kapitał intelektualny i technologiczny, a specjalizacje regionalne opierają się m.in. na energetyce, motoryzacji, ICT czy medycynie. Klaster ma być platformą współpracy firm, instytucji naukowych i administracji na rzecz rozwoju tej technologii. Jego pomysłodawcy chcą, żeby efektem były produkty i rozwiązania z zakresu IoT przeznaczone do sprzedaży na globalnym rynku.

więcej »
Budowa inteligentnej sieci w Zachodniopomorskiem

Enea Operator podpisała umowę z Ministerstwem Aktywów Państwowych związaną z dofinansowaniem ze środków unijnych projektu budowy elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Szczecina, powiatu gryfińskiego i miasta Świnoujście. Pozwoli to ulepszyć efektywność zdalnego zarządzania siecią i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w regionie.

więcej »
Pierwsze słoneczne megawaty Taurona

Tauron Ekoenergia podpisał umowę na zakup projektu farmy fotowoltaicznej, znajdującej się w gminie Choszczno w województwie zachodniopomorskim, od spółki Aval-1. Elektrownia słoneczna Choszczno to pierwszy obiekt w grupie Tauron, który będzie produkował energię elektryczną ze słońca. Planowany termin oddania elektrowni do użytku to 2021 r.

więcej »
Nowa umowa Grupy Energa w sprawie farmy PV

Grupa Energa OZE nawiązała umowę przedwstępną na przejęcie spółki PV Wielbark, będącej właścicielem budowanej obecnie farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich. Po zrealizowaniu tej inwestycji, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Grupie Energa zwiększy się.

więcej »
Resort rozwoju opracowuje recepty na kryzys

Wzrost innowacyjności i przeciwdziałanie spowolnieniu to główne zadania nowo powołanego ministerstwa kierowanego przez Jadwigę Emilewicz. Na biurku premiera leżą już wstępnie przygotowane propozycje.

więcej »
PKN Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku

​Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen. Na bazie pozyskanych informacji Koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej.

więcej »
Pern stworzy nowe zbiorniki w Rejowcu i Boronowie

Pern podpisał umowę z Konsorcjum Mostostal Warszawa i Mostostal Płock na rozbudowę Baz Paliw w Boronowie i Rejowcu. Dzięki porozumieniu powstaną dwa zbiorniki magazynowe o pojemności 32 tys. m³ każdy dla produktów naftowych kl. III w Rejowcu oraz zbiornik magazynowy 10 tys. m³ w Boronowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

więcej »
Do 2040 r. emisję CO2 można obniżyć o połowę

Zdaniem ekspertów Schneider Electric cyfrowe rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną to przyszłość branży. Zgodnie z wyliczeniami ich zastosowanie w zaledwie połowie istniejących budynków, w połączeniu z innymi działaniami dekarbonizacyjnymi, pozwoli obniżyć emisje COo połowę w stosunku do obecnego poziomu.

więcej »
Bezpieczeństwo energetyczne wymaga nakładu pieniędzy

Tematyka Bezpieczeństwa energetycznego została poruszona podczas międzynarodowej konferencji pt. „NATO Eastern Flank Security. Baltic States and Poland”, zorganizowanej przez Warsaw Institue.

więcej »