Deutsch Version english version

 

Raporty branżowe

Nowe technologie napędzają energetykę

Główną siłą napędzającą rozwój energetyki są innowacje i nowe technologie. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań pochodzących z różnorodnych sektorów rynku pozwala tej branży m.in. na zwiększenie konkurencyjności, uzyskiwanie dodatkowych źródeł przychodu, optymalizację kosztów czy podnoszenie jakości produktów i usług. 

więcej »
Na korzyści z robotyzacji warto poczekać

Wdrażanie automatyzacji nie przychodzi łatwo polskim przedsiębiorstwom. Najwięcej, bo 36% z nich deklaruje, że w organizacjach pilotażowo pracuje zaledwie od 1 do 10 robotów. Te dane zaskakują, ponieważ aż 66% liderów polskich firm uważa, że ich przedsiębiorstwa dysponują zasobami ludzkimi i umiejętnościami pozwalającymi na zwiększanie poziomu automatyzacji. 

więcej »
Czy Big Data ma sens w małych firmach?

W Europie tylko 12% małych i średnich firm korzystało z Big Data w 2018 r. Natomiast w Polsce duże zbiory danych analizowało jedynie 8% przedsiębiorców. Barierę dla firm stanowi m.in. określenie jakich informacji potrzebują i w jaki sposób mogą na nich skorzystać, a także stworzenie planu działania oraz zarządzanie danymi. Czy zatem Big Data w małych firmach w ogóle ma sens?

więcej »
Użycie sieci 5G spowoduje wzrost zużycia energii

Ciągłe wdrażenie sieci 5G ma ogromne znaczenie dla branży telekomunikacyjnej. Ankietowani przez Vertiv optymistycznie oceniają perspektywy biznesowe niesione przez tę technologię. Jednak jednocześnie trzeba mieć na uwadze ryzyko, że korzyści finansowe płynące z możliwości, jakie daje 5G, mogą być ograniczone przez niekontrolowane zużycie energii.

więcej »
Wpływ automatyzacji na rynek pracy

Automatyzacja wkracza do coraz większej liczby branż. Obecnie mamy z nią do czynienia nie tylko w sektorze przemysłowym, ale również w finansach, czy marketingu. Jednak czy nowe technologie mogą zastąpić człowieka w pracy? Jak wynika z raportu ADP „Workforce View in Europe 2019” aż 74% polskich pracowników sądzi, że nigdy nie zostaną zastąpieni przez maszyny.

więcej »
W jaki sposób technologia 5G zmieni świat?

Przeciętny użytkownik smartfona sięga po niego około 100 razy w ciągu dnia. Te dane pokazują, że współczesny człowiek nie jest w stanie na długo odłączyć się od internetowej rzeczywistości. Technologia 5G, gwarantująca szybszy mobilny transfer danych, ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ich wymianę. 

więcej »
IEO: Średniookresowa prognoza cen energii elektrycznej

Bieżące zjawiska w otoczeniu energetyki i trendy cenowe są niepokojące. Jednak bardzo ciężko jest je przewidzieć. Wskazują na konieczność odejścia od analiz statystycznych wyników historycznych i ekstrapolacji dotychczasowych trendów w stronę modelu kosztowego opierającego się na technicznych, ekonomicznych i politycznych założeniach.

więcej »
Raport Vertiv: wyzwania związane z wykorzystaniem sieci 5G w telekomunikacji

Aż 70% firm telekomunikacyjnych jest zdania, że perspektywy biznesowe związane z wdrożeniem sieci 5G jako bardzo pozytywne – tak wynika z badania 451 Research, które wykonane zostały na zlecenie firmy Vertiv. Jest to efekt przekonania, że możliwości 5G zwiększą różnorodność usług i szybkość transmisji danych w odpowiedzi na popyt na szerokopasmowe usługi internetowe. 

więcej »
Podwyżka cen prądu powoduje rozwój rynku LED

Na terenie całego kraju, jak szacuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, znajduje się ponad 3,3 mln opraw oświetleniowych. Zużywają one 1500 GWh energii. Niestety, większość z nich to przestarzałe technologie – lampy sodowe i rtęciowe, które zużywają ogromne ilości energii elektrycznej, za którą opłaty ponoszą wszyscy polscy podatnicy. 

więcej »
Raport F-Secure: Ponad 80% sektora finansowego wykryło cyberatak w ostatnim roku

81% przedsiębiorstw z branży finansowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wykryło cyberatak, którego padły ofiarą, a 26% odkryło ich więcej niż 5 (w porównaniu z odpowiednio 68% i 16% w pozostałych sektorach).

więcej »
Hurtownie elektrotechniczne: W stronę e-commerce i nowych trendów

Hurtownie elektrotechniczne korzystają z niezłej koniunktury, jaka utrzymuje się w polskim przemyśle, w tym również w branży elektrotechnicznej. Dystrybutorzy mogą liczyć na utrzymujące się duże zapotrzebowanie ze strony różnych gałęzi przemysłowych, w tym m.in. budowlano-montażowej, motoryzacji czy maszynówki, które już tradycyjnie należą do największych odbiorców produktów elektrotechnicznych.

więcej »
Czy polskie MŚP są przygotowane na chmurę?

Zaledwie 11% polskich firm korzystało z usług w chmurze publicznej w 2018 r. Średnia dla Unii Europejskiej była ponad dwa razy wyższa, a Finlandia zanotowała rekordowy wynik 65%. Małym firmom często brakuje wiedzy jak w pełni wykorzystać możliwości rozwiązań chmurowych. Ich wdrożenie planuje jedynie 23% MŚP.

więcej »