Jakie możliwości musi mieć chwytak w czasie czwartej rewolucji przemysłowej?

Technologia Industry 4.0 wymaga aby wszystkie komponenty wykorzystane w układzie zautomatyzowanym miały możliwość dwukierunkowej oraz wielopoziomowej komunikacji z nadrzędnymi systemami sterowania oraz zarządzania. Najdrobniejszy zatem komponent znajdujący się na końcu łańcucha technologicznego musi być w stanie zaraportować dane do nadrzędnego systemu. Dzięki temu zyskujemy szybki przepływ komunikatów oraz precyzyjne dane.

Jednym z trybów który umożliwia tę formę komunikacji jest IO-LINK. Komponenty wykonane w technologii 4.0 charakteryzują się zdolnościami analizy procesów w których biorą udział. Na przykład chwytak może analizować ilość cykli wykonanych w ciągu określonego czasu. Chwytak Schmalz FXCB ma możliwość pomiaru podciśnienia w celu nadzorowania poprawności pochwycenia detalu lub w celu oszczędzania poboru stężonego powietrza. Chwytaki biorące udział w układach zautomatyzowanych są inteligentnymi urządzeniami, posiadającymi ogromny potencjał w zakresie przetwarzania danych produkcyjnych.

Jakie warunki musi spełnić chwytak aby zostać uznany za bezpieczny do pracy z człowiekiem?

Jednym z chwytaków do zadań kolaboratywnych jest chwytak Schmalz FXCB. Cechy wymagane od tego typu urządzeń to zaawansowany system kontroli I nadzoru poprawności pochwycenia detali, który ma zapobiegać niekontrolowanemu odpadnięciu przenoszonego detalu. W przypadku chwytaka Schmalz FXCB zadanie to realizowane jest poprzez dynamiczny pomiar poziomu podciśnienia w komorach ssących. Kolejną kluczową cechą chwytaków kolaboratywnych jest ich kształt, który powinien być pozbawiony ostrych krawędzi a wszelkie pozostałe krawędzie winny być zaoblone w łagodny sposób.

Wskazane właściwości zabezpieczają pracownika przed ewentualnym niebezpieczeństwem w przypadku „nie planowanego” kontaktu z chwytakiem. Jest to tym bardziej istotne, że chwytaki kolabolatywne z założenia nie wymagają ogrodzeń, kurtyn wizyjnych ani żadnych tego typu zabezpieczeń. Podsumowując, chwytaki do zadań kolaboratywnych mają być przede wszystkim bezpieczne dla pracowników współpracujących z nimi w danym procesie produkcyjnym.