Jakie kluczowe wymagania musi spełniać tzw. inteligentna fabryka?

Ideą platformy Industry 4.0 jest stworzenie systemów sterowania zdolnych do zarządzania danymi pochodzącymi z rozproszonych urządzeń w sposób scentralizowany i przyjazny dla użytkownika. W inteligentnej fabryce przyszłości zabezpieczenia będą musiały zapewnić nie tylko ochronę człowieka i maszyny, ale także niezbędną elastyczność i dyspozycyjność procesu produkcyjnego, co wymagać będzie zupełnie innego podejścia do bezpieczeństwa i ochrony danych produkcyjnych. Wzrasta poziom złożoności instalacji oraz liczba urządzeń współpracujących ze sobą w ramach różnych sieci, a ich poprawna praca jest kluczem do osiągnięcia jak największej wydajności. Skutkiem zdecentralizowania wszystkich funkcji jest wzrost zapotrzebowania na zapewnienie bezpieczeństwa komunikacji, gdzie w równej mierze uwzględnione są aspekty bezpieczeństwa maszyn, jak i wymagania dotyczące ochrony danych produkcyjnych. Niezbędnymi elementami sieci przyszłości będą otwarty standard OPC UA i technologia TSN – na poziomie sterowania i magistrali Fieldbus oraz moduł IO-Link na poziomie czujników.

W fabryce przyszłości każda maszyna, każdy odcinek instalacji i każdy produkt zostaną zintegrowane, a wszystkie wymagane dane dostępne będą w czasie rzeczywistym i w miejscu, gdzie będą potrzebne. Dane cyfrowe i ich efektywna wymiana będą miały decydujący wpływ na procesy produkcji i będą stanowiły realną wartość w łańcuchu procesów.

Jakie rozwiązania z Państwa oferty wpisują się najlepiej w tematykę smart factory?

System sterowania PSS 4000 firmy Pilz umożliwia zarządzanie wszystkimi zmiennymi procesu – w tym funkcjami bezpieczeństwa – w całkowitym oderwaniu od uwarunkowań sprzętowych. Wszystkie zmienne są automatycznie dostępne dla wszystkich systemów sterowania w systemie automatyzacji rozproszonej.