Reklamy kolumnowe

Format Oznaczenie (wymiary) Cena
1/1 s. A 210x297 mm PLN
junior page JP 133,5x207 mm PLN
2/3 s. B 133,5x297 mm PLN
1/2 s. C, D 102x297 mm, 210x148 mm PLN
1/3 s. E,F 71x297 mm, 210x94 mm PLN
1/4 s. G,H,I 55x297 mm, 102x148 mm, 210x70 mm PLN
1/8 s. J, K, L 55x148 mm, 102x70 mm, 210x36 mm PLN

Reklamy zamieszczane na okładce

Rodzaj okładki Oznaczenie (wymiary) Cena
II okładka IIA 210x297 mm PLN
III okładka IIIA 210x297 mm PLN
IV okładka IIIA 210x297 mm PLN

Formaty reklam

Rabaty

Liczba powtórzeń Reklamy całostronicowe Reklamy pozostałe