Przetwornik ciśnienia serii HPT 1000 został opracowany specjalnie do zastosowań seryjnych i do zabudowania w ograniczonych przestrzeniach. Podobnie jak w większości przetworników ciśnienia produkcji HYDAC, w jego konstrukcji zastosowano wytrzymały, cienkowarstwowy czujnik tensometryczny.

Wszystkie części HPT 1400S będące w kontakcie z cieczami są spawane i wykonane ze stali nierdzewnej a we wnętrzu czujnika nie ma elementów uszczelniających, tym samym ryzyko wycieku zostało wyeliminowane.

Dane procesowe, parametry i informacje diagnostyczne czujnika ciśnienia mogą być przesyłane za pomocą standardowego kabla z wykorzystaniem interfejsu IO-Link (komunikacja między czujnikiem a urządzeniem IO-link master w oparciu o interfejs punkt-punkt).

Czujnik HPT 1400S zapewnia dostęp klientowi do szeregu dodatkowych inteligentnych informacji takich jak: ciśnienie maksymalne, minimalne, średnie, czas pracy (ogólny, z kompensacją temperaturową) oraz dane statystyczne (np. procentowy czas pracy w danym zakresie ciśnień).

Przetwornik ciśnienia jest dostępny w różnych zakresach ciśnień. Podstawowa dokładność 0,5% FS w połączeniu z małym dryftem temperaturowym otwiera szeroką gamę możliwych zastosowań dla HPT 1400S.

Źródło: HYDAC