Mimo że odnawialne źródła energii to przyszłość dla naszej planety, to jednak nie są one idealne w funkcjonowaniu. Czerpią one energię z niekontrolowanych zasobów, które stale się zmieniają. By zapewnić optymalny przepływ prądu (tzw. OFP) i minimalizować koszty w wielu miejscach obowiązują nieskuteczne zasady generowania elektryczności, co skutkuje przeciążeniami linii i masowymi awariami prądu.

Aktualne systemy OFP bazują na uproszczonych przewidywaniach zapotrzebowania na energię w danym czasie. O ile ta metoda jest skuteczna w przypadku tradycyjnych sieci energetycznych, które stale generują prąd, tak w przypadku odnawialnych źródeł jest ona bezskuteczna ze względu na ich nieregularność.

Naukowcy z Singapuru, Turynu i Pensylwanii opracowali metodę opartą na probabilistycznej strategii przesyłu energii. Probabilistyka to dział matematyki zajmujący się badaniem nieprawidłowości występujących w zdarzeniach losowych, co doskonale wpisuje się w charakterystykę działania odnawialnych źródeł energii.

Opracowana metoda pozwoliłaby odnawialnym źródłom energii na obniżenie kosztów generowania prądu oraz zapewniałaby, że potencjalne ograniczenia nie zaburzą działania sieci. Zapobiegłoby to przerwom w dostawie prądu, przeciążeniom linii i awariom.

Probabilistyczne podejście zrywa z tradycyjnymi metodami przewidywań. Zamiast wymagać tego, by sieć była w stanie wytrzymać ograniczenia dla wszystkich możliwych, ale niepewnych wartości, to my przesunęliśmy granicę i dopuściliśmy małe, ale dobrze zdefiniowane ryzyko wystąpienia ograniczeń – o działaniu nowej metody wypowiedział się dr Mohammadreza Chamanbaz, starszy pracownik naukowy z University of Technology and Design.

Poniższy wykres przedstawia sposób działania nowej metody. Po lewej stronie widać zaproponowane rozwiązanie, które pozwala na większe obciążenie i wykorzystanie linii energetycznych. Wykres po prawej prezentuje tradycyjne podejście do tematu.

Źródło: Interesting Engineering