Koncepcyjny pojazd EZ-PRO obejmuje autonomiczne, inteligentne i współużytkowane elektryczne roboty-pody, które obsługują dostawy ostatniego kilometra i spełniają wszelkie wymagania branży transportowej. Z powodzeniem jednak sam system wykorzystany w tym przypadku do transportu towarów mógłby służyć jako element komunikacji zbiorowej w miastach.

Koncepcja EZ-PRO obejmuje autonomicznego poda-lidera oraz pozbawione kierowców roboty-pody. Zdaniem Renault, w dającej się przewidzieć przyszłości, zarządzanie ostatnim etapem dostaw nie będzie w pełni zautomatyzowane, a ludzie pozostaną w centrum działań transportowych. Dlatego też pod-lider jest wyposażony w stanowisko dla dyspozytora, który nadzoruje dostawę towarów i usług oraz podlegającą mu flotę. Uwolniony od dzisiejszych obowiązków związanych z kierowaniem i wyborem trasy, dyspozytor będzie mógł skupić się na nadzorowaniu planowanej trasy oraz robotów-podów, dbając o efektywną i spersonalizowaną obsługę, np. w przypadku dostarczanych osobiście luksusowych artykułów spożywczych lub delikatnych przedmiotów.

Flota bezobsługowych robotów–podów podąża za podem-liderem w konwoju lub porusza się niezależnie. EZ-PRO oferuje konfigurowalne moduły, które zaspokajają szeroki wachlarz potrzeb klientów biznesowych: specjalistów w zakresie dostaw i logistyki ostatniego kilometra, jak również sklepów i osób prowadzących działalność usługowo-handlową.

EZ-PRO będzie mógł być współużytkowany. Konwój robotów-podów, który wyjeżdża z tego samego hubu i jest zarządzany przez tego samego operatora logistycznego, może przewozić różne towary. Każdy pod ma przypisanego płatnika, asortyment, klienta i miejsce dostawy. Obsługuje je jednak ta sama platforma. W ten sposób robot-pod może wykonać szereg dostaw na rzecz jednego sklepu internetowego, a następnie dla innego. Tego typu współużytkowanie przyczynia się do zmaksymalizowania wydajności i obniżenia kosztów.

Koncepcyjny EZ-PRO jest pojazdem w 100% elektrycznym, wyposażonym w funkcję dynamicznego ładowania indukcyjnego, która zapewnia bardziej ekologiczny i cichy transport.

Źródło: Renault