Koncepcja standardowej konstrukcji centrum danych wyznacza początek nowej epoki w sektorze IT – nigdy wcześniej kompletne centrum danych nie było dostępne jako pojedynczy produkt. RiMatrix S stanowi rewolucyjną alternatywę dla złożonych i czasochłonnych procesów indywidualnego projektowania i konfigurowania centrów danych. System ten jednocześnie spełnia restrykcyjne wymogi branży IT dotyczące bezpieczeństwa, wydajności i elastyczności. Z powodzeniem może być zastosowany do tworzenia nowego centrum danych zarówno w budynkach z dodatkową obudowę korytarza, jak i na obszarze zewnętrznym przy wykorzystaniu kontenera typu High-Cube. Ponadto rozwiązanie to umożliwia bezproblemowe poszerzenie istniejącego centrum danych.

RiMatrix S składa się z następujących komponentów standardowych: określonej liczby szaf serwerowych TS IT i sieciowych, systemu klimatyzacji, zasilania oraz zabezpieczeń i monitoringu. Wszystkie elementy tworzą kompletny moduł serwerowy. W celu zagwarantowania większej gęstości upakowania komponentów serwerowych i sieciowych, klimatyzacja została umieszczona w podłodze technicznej (Zero-U-Space Cooling-System, ZUCS). Wymienniki ciepła powietrze/woda znajdują się bezpośrednio pod stelażami na serwery. Odpowiednie wentylatory wydmuchują zimne powietrze przez perforowaną płytę spodnią, tuż przed przestrzenią serwera. Ponieważ drzwi i ściany boczne szaf serwerowych utrudniałyby przepływ powietrza – w RiMatrix S zamontowano wyłącznie stelaże.

Zasilanie i podrozdzielnia zostały wstępnie skonfigurowane, co pozwala na bezproblemowe korzystanie z systemu UPS klienta lub na instalację nowego. System rozdziału prądu w RiMatrix S bazuje na redundantnych ścieżkach zasilania A i B, przy czym łańcuch B jest zabezpieczany przez system UPS. System ten składa się z modułów wysuwnych i działa zgodnie z zasadą redundancji n+1. Power Distribution Unit „Rittal PDU managed“ umożliwia pomiar zużycia prądu dla każdego gniazdka.

Funkcje kontrolne pełni system monitoringu Rittal CMC III (Computer Multi Control). CMC III, wyposażony w Processing Unit i aż do 32 współdziałających z nim czujników, rejestruje wszystkie parametry fizyczne, w tym temperaturę, wilgotność i dym. Mapowanie wszystkich mierzonych wartości odbywa się za pomocą oprogramowania RiZone, które pozwala także na ingerencję administratora. Co więcej, istnieje możliwość przygotowania systemu gaszenia pożaru.

Źródło: Rittal