Szkolenie CMSE to profesjonalne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa maszyn będące rezultatem współpracy między dwoma międzynarodowymi liderami w swoich dziedzinach: firmą Pilz i jednostką notyfikowaną TÜV NORD w Niemczech.

 W trakcie szkolenia CMSE poruszane są złożone kwestie techniczne dotyczące bezpieczeństwa. Jego celem jest dostarczenie uczestnikom dogłębnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa maszyn, która może być wykorzystywana w całym cyklu ich życia, od ustawodawstwa, norm i technologii zabezpieczeń, po szczegółowy opis obszarów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Nasi wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn, które pozwala im odwoływać się do sytuacji napotkanych przy realizacji projektów, a tym samym zapewniać uczestnikom szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zrozumienie omawianych kwestii.

Szkolenie składa się z pięciu oddzielnych modułów obejmujących zarówno wykłady, jak i warsztaty praktyczne. Trwa cztery dni i kończy się egzaminem prowadzonym przed TÜV NORD podczas którego uczestnicy mają do dyspozycji materiały szkoleniowe. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie zrozumienia omówionych zagadnień i uzasadnienie certyfikacji.

Najbliższy termin szkolenia 15-18 maja 2018 roku.

Więcej informacji: www.cmse.com/pl-INT

Źródło: Pilz