Podczas wydarzenia na stoiska Wystawców zostanie zaprezentowane m.in.:

• oświetlenie przemysłowe i zewnętrzne,
• specjalistyczne oświetlenie LED,
• oświetlenie drogowe, parkowe, obiektów sportowych,
• oprawy oświetleniowe przeznaczone dla różnych segmentów przemysłu
• przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe,
• oświetlenie awaryjne
• oświetlenie architektoniczne
• oświetlenie miejsc pracy
• źródła światła
• automatyka budynkowa
• systemy sterujące, pomiarowe
• układy zasilania
• sprzęt elektryczny
• kable i przewody
• izolacje, złącza, oznaczniki, przepusty
• urządzenia łączeniowe i rozłączeniowe
• urządzenia rozdziału energii
• systemy alarmowe
• systemy zasilające i sterujące
• pomiary elektryczne
• instalacje przewodów elektrycznych
• maszyny, materiały dla przemysłu
• technologie przemysłowe
• projektowanie i nadzór
• systemy ochrony
• aparatura zabezpieczająca
• systemy inteligentnego budynku