Organizowane w Gdańsku targi TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży branży kolejowej. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie.