Adeunis i ARC Informatique tworzą system zarządzania budynkiem (BMS)

© ARC Informatique

Udostępnij:

Dwóch uznanych graczy na rynku technologii IoT integruje swoje rozwiązania z istniejącym systemem zarządzania budynkiem (BMS) wykorzystującym technologię LoRaWAN. Zespoły techniczne szpitala uniwersyteckiego Grenoble Alpes chciały mieć możliwość szybkiej i taniej kontroli urządzeń, bez potrzeby podłączania okablowania (do Ethernetu i zasilania). Szpital w Grenoble wysłał zapytanie do Adeunis i ARC Informatique o możliwość realizacji takiego systemu.

Ponadto, szpital chciał zrealizować to z wykorzystaniem posiadanego już oprogramowania BMS bez dodatkowych warstw programowych. Środowisko PcVue, opracowane przez ARC Informatique, stanowi system BMS zarządzający dwiema lokalizacjami szpitala, GTB i GTE. Pierwszym krokiem w realizacji tego projektu było zbadanie zasięgu sieci radiowej LoRaWAN. Badanie przeprowadzone przez zespół z firmy Adeunis, będącej ekspertem w tej dziedzinie, pozwoliło określić najlepszą lokalizację anteny LoRa, aby upewnić się, że wszystkie strefy (piętra, budynki, parkingi itp.) mają zapewnione pokrycie radiowe, pozwalające na współpracę z czujnikami Adeunis IoT.Architektura LoRaWAN umożliwia ustanowienie sieci prywatnej, w szczególności w wewnętrznych i głębokich konfiguracjach wewnętrznych, a jednocześnie korzystanie z zasięgu sieci LoRaWAN "Long Range". Okazało się, że tylko jedna antena umieszczona na szczycie budynku (15. piętro) może nie tylko pokryć prawie wszystkie budynki w tej lokalizacji, ale także sięga do drugiej lokalizacji oddalonej o około 6 km. Koszt infrastruktury sieciowej jest dzięki temu bardzo mały w porównaniu z siecią WiFi.

Po przygotowaniu i instalacji infrastruktury LoRaWAN przez zespół z firmy Adeunis, zainstalowano czujniki Adeunis IoT "PULSE" do odczytu wskazań wodomierzy w licznych zewnętrznych lokalizacjach szpitala uniwersyteckiego w Grenoble. Inne czujniki wykrywają wahania temperatury w newralgicznych miejscach, takich jak magazyny leków.

Integracja sieci LoRaWAN w GTB PcVue pozwala na odczyt sygnałów sprzężenia zwrotnego z czujników pracujących w istniejącym systemie nadzoru BMS. "Surowe" dane z czujników (temperatura, On/Off) są uzupełniane przez PcVue o dodatkowe informacje, w tym poziomy progowe, alarmy, krzywe i dane archiwalne. Integracja danych serwisowych IoT jest realizowana poprzez monitorowanie pozostałego czasu pracy baterii czujników i ich lokalizacji w budynku.

Projekt ten daje operatorowi znaczne oszczędności zarówno podczas uruchamiania, jak i eksploatacji obiektów szpitalnych. Co więcej, instalacja infrastruktury LoRaWAN pozwala na wprowadzenie wielu nowych usług dzięki dodatkowym czujnikom zintegrowanym z funkcjami przetwarzania danych PcVue.

Podsumowując, te hybrydowe rozwiązania GTB, umożliwiające zarówno sterowanie standardowymi urządzeniami automatyki, jak i uproszczoną obsługę sprzętu dzięki zastosowaniu technologii Adeunis IoT, są jednym z elementów nowoczesnego i innowacyjnego systemu.Technologiczna współpraca pomiędzy Adeunis i ARC Informatique może też rozwiązać problemy w innych sektorach, w tym infrastruktury, zaopatrzenia w wodę czy wpływu na środowisko, w których obaj gracze zdobyli już duże doświadczenie.

 

Żródło: ARC Informatique

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również