Automatyzacja polskiego przemysłu. Wywiad z prezesem ABB Pawłem Łojszczykiem

© Paweł Łojszczyk

Udostępnij:

Jak z Państwa perspektywy wygląda automatyzacja polskiego przemysłu?

Pewne branże stoją już na najwyższym światowym poziomie – np. branża ropy i gazu czy petrochemiczna. W pewnych widzimy ciągle szansę modernizacji, np. w przemyśle wydobywczym. Warto podkreślić, że wciąż zdecydowanie niski jest poziom robotyzacji w porównaniu do innych krajów. Średnia światowa to 62 roboty na 10 000 zatrudnionych, a w Polsce – 22. Dla porównania w Niemczech średnia to 292 roboty, a na Słowacji – 83. Widać, że w obszarze przemysłu wytwórczego mamy jeszcze długą drogę do tzw. Przemysłu 4.0.Jak z Państwa perspektywy wygląda automatyzacja polskiego przemysłu?

Pewne branże stoją już na najwyższym światowym poziomie – np. branża ropy i gazu czy petrochemiczna. W pewnych widzimy ciągle szansę modernizacji, np. w przemyśle wydobywczym. Warto podkreślić, że wciąż zdecydowanie niski jest poziom robotyzacji w porównaniu do innych krajów. Średnia światowa to 62 roboty na 10 000 zatrudnionych, a w Polsce – 22. Dla porównania w Niemczech średnia to 292 roboty, a na Słowacji – 83. Widać, że w obszarze przemysłu wytwórczego mamy jeszcze długą drogę do tzw. Przemysłu 4.0.W jakim stopniu polska branża przemysłowa różni się w obszarze automatyzacji od innych wysoko rozwiniętych gospodarek?

Najmniejsze różnice były widoczne w przemyśle samochodowym. Fabryki Volkswagena, Fiata i Opla dorównywały stopniem zrobotyzowania i zautomatyzowania zakładom zlokalizowanym w Europie Zachodniej. Największe różnice występowały i nadal występują w pozostałych obszarach przemysłu (General Industry). Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw zrobotyzowanie procesów jest wciąż dużym wydatkiem finansowym, a niskie koszty zatrudnienia i relatywnie wysokie bezrobocie nie wymuszały na zakładach produkcyjnych potrzeby automatyzacji. Z tych przyczyn proces robotyzacji polskich zakładów przemysłowych rozpoczął się później w porównaniu do wysoko rozwiniętych gospodarek. Dlatego też w

Co w takim razie przesądza o odkładaniu decyzji o modernizacji i unowocześnianiu zakładów produkcyjnych w Polsce?

Często głównym czynnikiem branym pod uwagę podczas decyzji o automatyzacji produkcji było i jest obliczenie wskaźnika zwrotu z inwestycji. Jeszcze kilka lat wstecz, kiedy koszty zatrudnienia były niższe, czas zwrotu z inwestycji poniesionych na automatyzację procesów był relatywnie długi. Obecnie sytuacja się zmienia. Koszt ten z roku na rok wzrasta i dodatkowo maleje bezrobocie, które aktualnie wynosi mniej niż 7%. Taka sytuacja na rynku pracy bez wątpienia korzystnie wpływa na zwiększenie popytu na automatyzację. W Polsce jest też duża liczba zakładów produkcyjnych należących do firm zagranicznych, głównie z przemysłu samochodowego. Rozwój tych zakładów w ostatnich latach lub przeniesienie produkcji do Polski z macierzystych zakładów zlokalizowanych w Europie Zachodniej znacznie wpłynął na zwiększenie stopnia automatyzacji.

Czy w ostatnim czasie zauważyli Państwo wśród polskich firm zwiększenie zainteresowania ofertą w zakresie digitalizacji produkcji?

Zdecydowanie tak – zainteresowanie to wynika z szeregu zjawisk. Między innymi niska stopa bezrobocia zwiększa zainteresowanie robotyzacją prostych procesów wytwórczych. Wiele działających w Polsce firm, szczególnie o wymiarze międzynarodowym, posiadających wiele oddziałów produkcyjnych, prowadzi też własną strategię digitalizacji – jesteśmy tu, aby odpowiadać tym potrzebom. Tematyka cyfryzacji, automatyzacji pojawia się praktycznie na każdym spotkaniu, bardzo duża jest też liczba wydarzeń branżowych poświęconych tym zagadnieniom.

Wprowadzili Państwo na rynek ofertę pakietu ABB Ability. Jakie istotne rozwiązania w ramach tego pakietu oferują Państwo firmom przemysłowym?

ABB Ability to kompleksowa oferta dostarczająca wartość w oparciu o przetwarzanie informacji pochodzących z wielu źródeł – systemów produkcyjnych, automatyki, ale i pojedynczych sensorów. Wśród rozwiązań w naszym cyfrowym portfolio znajdują się systemy monitoringu predykcyjnego pojedynczych urządzeń, np. silników elektrycznych czy transformatorów, ale i duże systemy oprogramowania wspierające procesy klientów na różnych poziomach, np. Energy Management System (zarządzanie rynkiem energii), zakontraktowany ostatnio przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, czy Advanced Operator Workplace/800xA – zaawansowane rozwiązanie stacji operatorskich umożliwiające efektywne łączenie zarządzania systemem
automatyki procesowej oraz systemem energetycznym przedsiębiorstwa. Portfolio ABB Ability jest w stanie pomóc w zaspokojeniu wielu potrzeb – konkretne rozwiązanie rodzi się zawsze w dialogu z klientem, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. Porfolio ABB Ability nie jest zamknięte i stale się powiększa, odpowiadając na potrzeby rynku.

Czego w perspektywie najbliższych lat mogą się spodziewać Państwa klienci odnośnie kierunków rozwoju technologii ABB?

Na pewno rozwoju w obszarze zrównoważonego transportu, infrastruktury dla samochodów elektrycznych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym efektywne nią zarządzanie, innowacyjnych technologii dla transportu publicznego. Kolejnym istotnym obszarem jest wspomniana już robotyzacja procesów wytwórczych – znany Państwu robot YuMi przeznaczony do bezpośredniej współpracy z ludźmi – różne jego warianty i aplikacje. Wreszcie energetyka – cyfryzacja systemów dystrybucji i transmisji energii, czego przykładem jest budowa pierwszej stacji cyfrowej w Polsce dla Tauron
Dystrybucja S.A. Nie zapominajmy też o oprogramowaniu klasy „enterprise”, które pozwala na efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi – jak np. EAM Ellipse czy aplikacja Asset Health Center – rozwijanemu między innymi w naszym krakowskim Centrum Rozwoju Oprogramowania.


Wywiad przeprowadziła: Paulina Krzyżanowska

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również