Będzie można sprawdzić jakość dostarczanego internetu

internet, laptop, komputer © Pixabay

Udostępnij:

Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Dostępne w sieci narzędzia do monitorowania oferowanych prędkości przesyłu danych nie zapewniają dokładnych pomiarów. Dlatego też powstaje nowy mechanizm, certyfikowany przez Prezesa UKE, który pozwoli zmierzyć jakość internetu.

Ruszyły właśnie testy aplikacji na komputery stacjonarne, która stanowi element mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Dzięki niej konsumenci mogą za darmo sprawdzić jakość świadczonych im usług. Wdrożenie takiego mechanizmu ma przyczynić się do zwiększenia ochrony użytkowników i konkurencji między dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług.System składać się będzie z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne i aplikacji WEB. Dostępna będzie także aplikacja mobilna (działająca na Android oraz iOS), jednak z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki mobilnych pomiarów będą miały walor wyłącznie informacyjny.

Publiczne testy poprzedziła weryfikacja mechanizmu przez zewnętrznego eksperta oraz 1,5-miesięczne testy wykonane przez dostawców usług dostępu do internetu. Wzięło w nich udział 230 przedsiębiorców.

Dzięki aplikacji na komputery stacjonarne konsument będzie mógł sprawdzić prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia w przypadku swojej usługi stacjonarnego internetu. W odróżnieniu od innych dostępnych w sieci narzędzi aplikacja pozwoli na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje w jakich warunkach był realizowany. Aplikacja sprawdzi m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

W okresie testowym wyniki pomiarów mają walor wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w celach reklamacyjnych. Po zakończeniu testów oraz ostatecznej weryfikacji aplikacji, Prezes UKE dokona certyfikacji mechanizmu. Wówczas wyniki będą mogły być wykorzystane w celu weryfikacji jakości dostarczanej usługi z warunkami określonymi w umowie.

Otwarte testy potrwają do 31 października 2018 r. Po ich zakończeniu Prezes UKE dokona ostatecznej weryfikacji zgodności mechanizmu z wymogami technicznymi i zadecyduje o certyfikacji mechanizmu.Źródło: UKE

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również