Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV

montaż paneli fotowoltaicznych © Pixabay – skeeze

Udostępnij:

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV przygotowało poradnik “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania”.

Opracowanie przygotowane przez zespół ekspertów SBF Polska jest odpowiedzią na zmiany, które nastąpiły w prawie budowlanym, dotyczące przepisów przeciwpożarowych instalacji fotowoltaicznych. Konsekwencją nowych przepisów jest konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp.Poradnik zawiera rekomendacje w zakresie wykonania projektu mikroinstalacji fotowoltaicznych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Stanowi zestawienie elementów wiedzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa ppoż. instalacji fotowoltaicznych. Jest skierowany do projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. Część elementów zawartych w poradniku wynika z korespondencji przeprowadzonej z PSP, według której instalacje PV należy uzgadniać zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, która bazuje na normach i rozporządzeniach.

Poradnika “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania” nie należy traktować jako normę. Jest to rekomendacja stowarzyszenia dla projektantów instalacji fotowoltaicznych oraz rzeczoznawców ppoż.

W poradniku zakres projektu został podzielony na trzy główne elementy. Pierwszym z nich jest charakterystyka zagrożenia pożarowego. Rozróżnienie z jakiego typu budynkiem mamy do czynienia jest ważne w kontekście tego jakiego typu rozwiązania należ zastosować. Nieco bardziej liberalne podejście co do zastosowanych rozwiązań możemy mieć w przypadku budynków wykonanych z materiałów niepalnych. Punktem wyjścia do kolejnych elementów zakresu projektu jest rozróżnienie, z jakim budynkiem mamy do czynienia i jakich komponentów używamy.

Drugim, kluczowym elementem projektu są rozwiązania techniczne w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru. Rozwiązania wskazane w tym elemencie zostały podzielone na pasywne i aktywne. Zastosowanie konkretnego rozwiązania powinno być determinowane tym z jakim budynkiem mamy do czynienia i jakie komponenty chcemy zastosować.

Trzecim elementem są zastosowane rozwiązania techniczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru i ułatwienia prowadzenia akcji gaśniczej.Źródło: SBF

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również