Enspirion wiedzie prym na polskim rynku DSR

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Grupa ENERGA , Enspirion © Grupa ENERGA

Udostępnij:

Wyniki przetargu na usługę gwarantowanej redukcji zapotrzebowania na moc na lata 2018/2019 ogłosiły Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Enspirion, spółka z Grupy Energa, okazała się najmocniejszym uczestnikiem postępowania. Wszystkie złożone przez nią oferty zostały przyjęte zarówno w pakiecie letnim, jak i w zimowym.

W ramach usługi DSR (z ang. Demand Side Response) firmy, które podpiszą z Enspirionem umowę, opłacane są zarówno za gotowość do redukcji zużycia mocy, jak i jej wykonanie na wezwanie Operatora Systemu Przesyłowego w przypadku, gdy w systemie pojawia się zagrożenie niedoborów energii.Rok temu Enspirion po raz pierwszy zdołał zagregować największą ilość mocy gwarantowanej na łączną wartość 137 MW latem i 100 MW zimą. Natomiast w tegorocznym przetargu organizowanym przez PSE agregator z Gdańska niemal potroił wolumen mocy. Zaproponował w pakiecie letnim łączną redukcję w wysokości 340 MW, a w pakiecie zimowym – 360 MW. Cała oferta Enspirion została przyjęta.

- Zgodnie z naszymi szacunkami w tym roku, po raz pierwszy w historii przetargów na DSR, OSP pozyskało więcej ofert, niż było w stanie zaakceptować. Oznacza to, że część oferentów nie zakończy postepowania ofertowego podpisaniem kontraktu na świadczenie usługi w pełnym wymiarze. Tegoroczny sukces Enspiriona to efekt długofalowej polityki budowania relacji z klientami oraz kompetencji niezbędnych do świadczenia usług systemowych na potrzeby OSP. Teraz możemy powiedzieć, że dzięki temu udało nam się osiągnąć dominującą pozycję na rynku Negawatów. Potwierdza to, że Grupa Energa jest nie tylko liderem, ale też kreuje standardy w dziedzinie zarządzania popytem – podkreśla Tomasz Lesiewicz, prezes zarządu Enspiriona.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają prawo wzywać firmy wyłonione w przetargu do redukcji mocy w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W pakiecie letnim wszystkie firmy muszą być dyspozycyjne w godzinach od 10 do 18, natomiast w zimowym - od 16 do 20. PSE każdorazowo zgłoszą wstępną potrzebę zrealizowania redukcji z jednodniowym wyprzedzeniem.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.
Źródło: Grupa ENERGA

Udostępnij:

Drukujelektrotechnik AUTOMATYK online

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.
TOP w kategorii


Chcesz otrzymać nasze czasopismo?
Zamów prenumeratę
Zobacz również